Vyhľadávanie

Ponuka

Testo 314

Testo 314

Tlakomer s integrovanou tlačiarňou, 0 mbar až +1000 mbar

Presné meranie pevnosti v tlaku a tesnosti vodovodných a plynových inštalácii. Testo 314 kompenzuje tlakové výchylky na požadovaný normálny skúšobný tlak, nepresnosti merania sú tak vylúčené. Najbežnejšie prípojky sú z vysoko kvalitného materiálu a sú pred každým meraním skúšané prístrojom (stiskom tlačítka) na tesnosť. Integrovaná tlačiareň ponúka možnosť dokumentácie celej sady merania a tiež jeho grafického zobrazenia. Všetky merania je možno v súladu so špecialnými požiadavkami na dokumentácii o skúškach odolnosti behom používania archivovať pomocou softwaru Testo a  je možné použiť vo forme skúšobného protokolu.

  • Predbežná a hlavná skúška plynovodu
  • Tlaková skúška vodovodu (vysokotlakové meranie do 30 bar)
  • Rýchle zistenie množstva unikajúceho plynu podľa DVGW-TRGI ´86/96 dle VP 952
  • Bezpečné vyhľadávanie úniku plynu s testo 316-1
  • Vyhodnocovací software pre vytváranie priebehu meraní
  • Skúška odolnosti behom používania u plynovodov
  • Integrovaná tlačiareň s veľkým, podsvieteným, grafickým displejom
  • Kompenzácia normovaného skúšobného tlaku s napájacím zariadením
  • Certifikované podľa DVGW-TRGI ´86/96 podľa VP 952
Životnosť batérie > 5 h
Hmotnosť cca 728 g
Rozmery 252 x 115 x 58 mm

Typ sondy Tlakový senzor
Merací rozsah 0 ... 1000 mbar
Presnosť ±0.5 mbar; ±3% z nam.hodn.
Rozlíšenie 0.1 mbar


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error