Vyhľadávanie

Ponuka

Termostat JULABO

Termostat závesný rady Economy a TopTech, Julabo

alt

Sú určené pre temperáciu v nádobách až do objemu 50 l, pričom na hranu kúpeľa sa môže
upevniť držiakom (klemou) s rozstupom26 mm. Optimálna ponorná hĺbka je 145…165 mm
a všetky časti prichádzajúce do styku s tekutinou sú vyrobené z kvalitnej nerezovej ocele
alebo plastu. V závesných termostatoch a ďalších termostatoch bez prídavného chladenia
je spodná hranica temperácie daná teplotou okolia. S prichladzovaním temperovaného
kúpeľa chladiacou špirálou vodou z vodovodu je možné bez problémov dosiahnuť +20°C,
bez prichladzovania sa väčšinou ako spodná dosiahnuteľná teplota uvádza 25°C,
 resp. 5…10°C nad teplotou okolia.
Modely Economy ED a EH: LED displej zobrazuje požadovanú (zadanú) i skutočnú teplotu
kúpeľa s citlivosťou na 0,1°C. Membránová klávesnica slúži k zadávaniu požadovanej teploty,
potom prepína na zobrazenie skutočnej hodnoty. PID regulátor dosahuje teplotnú stabilitu ±0,02…±0,2°C. Nastavenie tepelnej poistky je analógové. Typ ED má len 1. stupeň ochrany
(S1) takže je možné používať v kúpeli len nehorľavé temperančné kvapaliny ! Typ EH má
3. stupeň ochrany (S3) takže môže pracovať i s horľavou temperančnou kvapalinou
v kúpeli avšak len s teplotou poistkou nastavenou 20°C pod bod vzplanutia použitej kvapaliny !!!
Modely TopTech MB a MC: jednoriadkový LED multidisplej zobrazuje striedavo až tri zadané
 hodnoty, skutočnú teplotu kúpeľa s citlivosťou na 0,1°C, horná a dolná hranica zadaného i
ntervalu teplotného alarmu, hodnotu teplotnej poistky a rovnako stupeň výkonu obehovej pumpy. Membránová klávesnica slúží k zadávaniu všetkých parametrov regulátoru, tj. teploty požadované/limitné, výkonu pumpy, spustenie kalibračného programu. PID regulátor dosahuje teplotné stability ±0,01…±0,02°C. Je možné spustiť program kalibrácie teploty v troch bodoch súčasne. Výstražné hlásenie, že objem náplne termostatu je nízky a že bez doplnenia dôjde
v krátkej dobe k automatickému prerušeniu funkcie termostatu. Digitálne nastavenie tepelnej
poistky s kontrolou nastavovanej hodnoty na displeji. Jednotka je vybavená rozhraním RS232
pre pripojenie k PC. Typ MB disponuje 1. stupňom ochrany (S1) takže je možné používať
 v kúpeli iba nehorľavé temperančné kvapaliny ! Typ MC má 3. stupeň ochrany (S3) takže
 môže pracovať
aj s horľavou temperančnou kvapalinou v kúpeli, avšak len s teplotnou poistkou nastavenou
20°C pod bod vzplanutia použitej kvapaliny !!! Ďalej má naviac možnosť elektronického
 nastavovania výkonu obehového čerpadla.
Model TopTech ME: v porovnaní s modelom MC má naviac PID regulátor s výbornou teplotnou stabilitou ±0,01 (<±0,1 pre externý okruh), viacriadkový VFD displej, ktorý zobrazuje súčasne
aktuálnu aj nastavenú teplotu a aktuálnu teplotu meranú vnútorným teplotným čidlom,
má konektor pre pripojenie vnútorného teplotného čidla Pt100 pre presnú reguláciu teploty vnútorných uzavretých systémoch možnosť naprogramovať teplotnú krivku s 10 kroky.

Tepelný výkon: 2 kW 
Rozmery (š x h x v):   13 x 15 x 33 mm 
Hmotnosť: 
3,3 kg (ED, EH, MB)/4,0 kg (MC, ME) 


Obj. číslo Typ Teplotný rozsah (°C) Teplotná stabilita (°C) Výkon čerpadla
(l/min)   (bar)  

 
396 279 115 000 ED +20....+100 +-0,03    15      ,    0,35        
396 279 117 000 EH +20....+150 +-0,03 15     ,     0,35    
396 279 140 000 MB +20....+100 +-0,02 10     ,     0,12    
396 279 150 000 MC +20....+200 +-0,01 11...16,   0,23...0,45
   
396 279 160 000 ME +-20....+200 +-0,01 11...16,   0,23...0,45    

Termostat ED a MB s otvoreným plastovým kúpeľom - Julabo

 pre temperáciu vo vnútri  kúpeľa a vonkajších malých uzavretých okruhov,

s obmedzením (S1) na použitie nehorľavých temperančných kvapalín v kúpeli.
Vane z Plexiskla (A) sú tvarovo stále do 60°C, vane z Makrolonu (M) do 100°C.

Obj. Číslo  
Typ Teplotný rozsah   (°C)         
Objem    (l)
Vnútorné rozmery*)      š x h x v   (mm)                              
      Chlad.špirála        
396 279 115 305 ED-5A +20… +60 5 120x240x150 standard      
396 279 115 505 ED-5M +20…+100 5 120x240x150 standard      
396 279 140 305 MB-5A +20… +60 5 120x240x150 standard      
396 279 140 505 MB-5M +20…+100 5 120x240x150 standard      
396 279 140 307 MB-7A +20… +60 7 120x340x150 standard      
*) rozmery vnútorného pracovného priestoru kúpeľa
Príslušenstvo k termostatom Julabo (stojany na skúmavky, hadice, náplne s rôznou pracovnou
teplotou, viečka ku kúpeľom, externé teplotné čidla, atď.) Vám radi ponúkneme na vyžiadanie.

Termostat chladený MC a ME, Julabo

pre temperáciu vonkajších uzavretých okruhov a súčasne aplikácie vo vnútri kúpeľa(S3)
Modely s regulačnou jednotkou MC sú vhodné pre všetky bežné aj špeciálne laboratórne
aplikácie, napr. kalibrácia senzorov teploty. Majú výkonné, elektronicky regulované čerpadlo, tiež teplotný chladiaci výkon je na vysokej úrovni. Modely s regulačnou jednotkou ME majú možnosť pripojenia vnútorného teplotného čidla Pt100 a naprogramovania jedného teplotného
programu o 10 krokoch. Vďaka tomu sú  vhodné pre presné temperácie vnútorných uzatvorených systémov, s možnosťou teplotného programu u typu ME. Typy FP sú vybavené proporcionálne regulovanou chladicou jednotkou, ktorá optimalizuje chod chladiaceho agregátu, podľa
okamžitého požadovaného chladiaceho výkonu a tým znižuje spotrebu elektrickej energie.

Obj. Číslo Typ         
Teplotný rozsah      (°C)                        
Objem (l)                  
Vnútorné rozmery*) š x h x v   (mm)                               
396 279 150 612 F12-MC -20…+200 4,5 130x150x130      
396 279 150 625 F25-MC -28…+200 4,5 120x140x140      
396 279 150 632 F32-MC -35…+200 8 180x120x150      
396 279 150 633 F33-MC -30…+200 16 230x140x200      
396 279 150 634 F34-MC -30…+150 20 240x300x150      
396 279 150 635 F35-MC -35…+150 2,5 180x120x50      
396 279 150 640 F40-MC -40…+200 16 230x140x200      
396 279 150 650 F50-MC -50…+200 8 180x120x150      
396 279 160 625 F25-ME -28…+200 4,5 20x140x140      
396 279 160 632 F32-ME -35…+200 8 180x120x150      
396 279 160 633 F33-ME -30…+200 16 230x140x200      
396 279 160 634 F34-ME -30…+150 20 240x300x150      
396 279 160 640 F40-ME -40…+200 16 230x140x200      
396 279 160 650 F50-ME -50…+200 8 180x120x150      
*) rozmery vnútorného pracovného priestoru kúpeľa

Príslušenstvo k termostatom Julabo (stojany na skúmavky, hadice, náplne s rôznou pracovnou
teplotou, viečka ku kúpeľu, externé teplotné čidla, atď.) Vám radi ponúkneme na vyžiadanie.

Termostat ED a MB s otvoreným plastovým kúpeľom, Julabo


pre temperáciu vo vnútri kúpeľa,
s obmedzením (S1) na použitie nehorľavých temperančných kvapalín v kúpeli. Sú určené pre temperáciu vzorkou v skúmavkách, bankách a pod.
Vane z Plexiskla (A) sú tvarovo stále do 60°C, vany z Makrolonu (M) do 100°C.
Obj. Číslo Typ                
Teplotný rozsah (°C)             
Objem (l)                   
Vnútorné rozmery*) š  x h x v    (mm) Chlad.špirála
396 279 115 315 ED-5A/B +20 ... +60 5 120x240x150 nie      
396 279 115 317 ED-7A/B +20 ... +60 7 120x340x150 nie      
396 279 115 515 ED-5M/B +20 ... +100 5 120x240x150 nie      
396 279 115 313 ED-13A +20 ... +60 13 180x300x150 áno      
396 279 115 319 ED-19A +20 ... +60 19 360x300x150 áno      
396 279 115 513 ED-13M +20 ... +100 13 180x300x150 áno      
396 279 115 519 ED-19M +20 ... +100 19 360x300x150 áno      
396 279 140 313 MB13A +20 ... +60 13 180x300x150 áno      
396 279 140 319 MB-19A +20 ... +60 19 360x300x150 áno      
*) rozmery vnútorného pracovného priestoru kúpeľa

Príslušenstvo k termostatom Julabo (stojany na skúmavky, hadice, náplne s rôznou pracovnou
teplotou, viečka ku kúpeľu, externé teplotné čidla, atď.) Vám radi ponúkneme na vyžiadanie

Termostat ED, EH a MB s otvoreným nerezovým kúpeľom Julabo


pre temperáciu vo vnútri kúpeľa vonkajších malých uzatvorených okruhov
, EH (S3)
môže pracovať i s horľavou temperančnou kvapalinou v kúpeli

Obj. Číslo Typ Teplotný rozsah (°C)
Objem (l) Vnútorné rozmery*) š x h x v (mm) Chlad.spirála
396 279 115 405 ED-5 +20…+100            
5  120x240x150                    
standard      
396 279 117 405 EH-5 +20…+150 5 120x240x150 standard      
396 279 117 413 EH-13 +20…+150 13 180x300x150 áno      
396 279 117 419 EH-19 +20…+150 19 360x300x150 áno      
396 279 117 427 EH-27 +20…+150 27 360x300x200 áno      
396 279 117 433 EH-33 +20…+150 33 670x300x150 áno      
396 279 117 439 EH-39 +20…+150 39 360x300x300 áno      
396 279 140 405 MB-5 +20…+100 5 120x240x150 standard      
*) rozmery vnútorného pracovného priestoru kúpeľa

Príslušenstvo k termostatom Julabo (stojany na skúmavky, hadice, náplne s rôznou pracovnou
teplotou, viečka ku kúpeľom, externé teplotné čidla, atď.) Vám radi ponúkneme na vyžiadanie.

Termostat ED a MB s otvoreným nerezovým kúpeľom, Julabo

pre temperáciu vo vnútri kúpeľa,
s obmedzením (S1) na použitie nehorľavých temperančných kvapalín v kúpeli. Sú určené pre temperácie vzorkou v skúmavkach, bankách a pod.
Obj. Číslo Typ Teplotný rozsah (°C) Objem (l) Vnútorné rozmery*)            š x h x v (mm) Chlad.špirála      
396 279 115 413 ED-13 +20…+100        
13 180x300x150                   
áno      
396 279 115 419 ED-19 +20…+100 19 360x300x150 áno      
396 279 115 427 ED-27 +20…+100 27 360x300x200 áno      
396 279 115 433 ED-33 +20…+100 33 670x300x150 áno      
396 279 140 413 MB-13 +20…+100 13 180x300x150 áno      
396 279 140 417 MB-17 +20…+100 17 180x300x200 áno      
396 279 140 419 MB-19 +20…+100 19 360x300x150 áno      
*) rozmery vnútorného pracovného priestoru kúpeľa

Príslušenstvo k termostatom Julabo (stojany na skúmavky, hadice, náplne s rôznou pracovnou
teplotou, viečka ku kúpeľom, externé teplotné čidla, atď.) Vám radi ponúkneme na vyžiadanie.naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error