Vyhľadávanie

Ponuka

Refraktometer AdBlue

Refraktometr na AdBlue

MRAB1-ATC


Stupnica na kvapalné aditívum AdBlue (zdraviu a životnému prostrediu neškodná močovina podľa DIN 700 70, určená pre automobilový priemysel) používaného pre úpravu výfukových plynov na úroveň emisných limitov Euro 4 a Euro 5.

AdBlue je chemicky vysoko čistý, bezfarebný, netoxický vodní roztok (32,5 % hmotnosti - táto hodnota je na stupnici zvýraznená predĺženou ryskou) syntetickej močoviny používanej ako redukčný prostriedok pre technológiu SCR v dieselových motoroch. AdBlue sa vstrekuje do katalyzátoru, kde sa vplyvom tepla rozloží na oxid uhličitý (CO2) a amoniak (NH3). Amoniak ďalej reaguje s oxidom dusíka (NOx) obsiahnutom v spalinách nafty a tak sa z výfuku do ovzdušia, miesto zdraviu nebezpečných NOx, uvoľňuje iba čistý dusík (N) a vodnú paru (H2O). Tento chemický proces sa nazýva selektívna katalytická redukcia (SCR). Bod počiatku kryštalizácie je -11 °C (viz ISO 22241/DIN 70070/AUS32).
AdBlue je registrovaná obchodná  známka VDA.

Rozsah stupnice Rozlíšenie
30 až 35 % 0.2 %

Postup merania:

Meranie roztokov je veľmi jednoduché, rýchle a na rozdiel od hustomerov aj úsporné. Na optickú časť refraktometra stačí kvapnúť pár kvapiek meranej látky, priklopiť krytku hranola (tým sa látka lepšie rozprestre po meracom hranole), priložiť oko k okuláru, podívať sa proti svetlu (prípadne doostriť) a na stupnici môžete pohodlne odpočítať výslednú hodnotu.

Upozornenie: Chladiace kvapaliny se niekedy predávajú ako koncentrovaná zmes, ktorú je nutné riediť vodou. Bod tuhnutia koncentrátu je iný, ako bod tuhnutia uvádzaný na jeho obale! Tam se väčšinou, z marketingových dôvodov, uvádzajú tie extrémnejšie (nižšie) hodnoty. Koncentrát sa väčšinou riedi pitnou vodou (skôr sa používala destilovaná voda), ale vždy sa riaďte pokynmi od výrobcu kvapaliny !


Obecné technické parametre

  • Referenčná teplota 20 °C
  • ATC - automatická teplotná kompenzácia (pri teplotách 10 až 30 °C)
  • Možnosť doostrenia
  • Dĺžka ~ 160 mm
  • Kvalitné technické prevedenie
  • Obsah balenia: odolné plastové púzdro, refraktometer, čistiaca handrička, pipeta pre odber, skrutkovač, návod

 

 

Objednávkové číslo Popis Cena bez DPH  v EUR *
MRAB1-ATC refraktometer 76,00 €
* orientačná cena

...naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error