Vyhľadávanie

Ponuka

Prúžok testovací

Prúžky testovacie AQUADUR - na stanovenie tvrdosti vodyTvrdosť vody závisí na obsahu solí vápniku a magnézia, preto meranie tvrdosti vody vychádza zo zisťovania obsahu týchto solí vo vode. Tvrdosť vody je vyjadrená v mmol/l alebo v starších jednotkách, pričom je nutné odlíšiť od používaných hodnôt v Nemecku, Anglicku a Francúzsku:
Nemecko: 1°d = 10 mg/l CaO = 17,8 mg/l CaCO3
Anglicko: 1°e = 14,3 mg/l CaCO3
Francúzsko: 1°f = 10 mg/l CaCO3

Prevody medzi týmito jednotkami sú nasledujúce: 1 °d = 1,25 °e = 1,78 °f = 0,178 mmol/l.
Tvrdosť vody je taktiež rozdelená do niekoľkých stupňov:
pod 90 mg/l CaCO3 - veľmi mäkká voda
90 - 180 mg/l CaCO3 - mäkká voda
180 - 270 mg/l CaCO3 - stredne tvrdá voda
270 - 450 mg/l CaCO3 - tvrdá voda
nad 450 mg/l CaCO3 - veľmi tvrdá voda

Rozsah meracích prúžkov AQUADUR je od 0°d až do 21°d (tzn. asi do 540 mg/l CaCO3). Štandardné delenie je: 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25°d alebo 0 - 4 - 7 - 14 - 21°d
Meranie prebieha veľmi jednoducho. Prúžok ponoríte krátko do vody, vytiahnete a počkáte 1minútu. Potom porovnáte prúžok s farebnou stupnicou.
Obj.číslo Delenie (°d) Balenie (ks)    
253 200 091 201 0 - 5 - 10 - 15 - 20 - 25 100    
253 200 091 220 0 - 4 - 7 - 14 - 21 100    
 
Prúžky testovacie QUANTOFIX - pre semikvantitatívnu analýzu


Tieto prúžky spĺňaju všetky vlastnosti potrebné pre modernú analýzu:
sú rýchle - stačí namočiť a odčítať
,
sú pohodlné - analýzu je potrebné prevádzať bez ďalšieho nutného vybavenia či prístrojov,
sú presné
sú stabilné - životnosť až 21/2 roku pri skladovaní do +30°C
Balenie obsahuje 100 prúžkov (6x95 mm).
Obj.číslo Typ Delenie (mg/l) Farebná zmena    
253 200 091 315 NH/4+ 0-10-25-50-100-200-400 žltá/oranžová    
253 200 091 304 Cu+/2+ 0–10–30–100–300 biela/červenofialová    
253 200 091 306 SO32- 0–10–25–50–100–250–500–1000 biela/lososová    
253 200 091 307 Al3+ 0–5–20–50–200–500 fialová/červená*    
253 200 091 308 Fe2+/3+ 0–2–5–10–25–50–100 biela/modrofialová*    
253 200 091 309 Sn2+ 0–10–25–50–100–250–500 biela/modrá    
253 200 091 311 NO2- 0–1–5–10–20–40–80 biela/červenofialová    
253 200 091 312 H2O2 0–1–3–10–30–100 biela/modrá    
253 200 091 313 NO3-
NO2-
0–10–25–50–100–250–500
0–1–5–10–20–40–80
biela/červenofialová    
253 200 091 317 Cl2 0–1–3–10–30–100 biela/červenofialová*    
253 200 091 318 CN- 0–1–3–10–30 biela/ervenofialová*    
253 200 091 319 H2O2 0–0,5–2–5–10–25 biela/modrá    
253 200 091 320 PO43- 0–3–10–25–50–100 hnedá/modrozelená*    
253 200 091 321 Cl- 0–500–1000–1500–2000 hnedá/žltá*    
253 200 091 323 CO32- 0–3–6–10–15–20 žltá/modrá    
253 200 091 329 SO42- 200-400-800-1200-1600 červená/žltá    
*tieto testy sú dodávané so všetkými reagenciami potrebnými pre test

naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error