Vyhľadávanie

Ponuka

Kruhový výsek

Filtrak
Vhodné náhrady filtračných papierov

Filtrak Whatman Schleicher & Schuell Macherey Nagel
388 Grade 41 589/1 640 w
389 Grade 43 589/2 640 m
389 F - 589/4 -
390 Grade 44 589/6 640 d
391 Grade 42 589/3 640 de
392 Grade 40 589/5 640 md
1388 Grade 541 1505 1640 w
1389 Grade 540 1506 1640 m
1390 - 1507 1640 d
1391 Grade 542 - 1640 de
 
Filtrak
Charakteristika filtračných papierov FiltrakDruh g/m2 Filtračná rýchlosť (s) Charakteristika Vhodné použitie
388 80 10 veľmi rýchly, široké póry, mäkký,hubovitá štruktúra hrubé vločkovité a objemné vzorky, predovšetkým  hydroxidy železa,hliníku a chrómu; sulfidy medi, bizmutu, cobaltu a železa; rôzne organické železité vzorky; zisťovanie silikónu na oceli a surovom železu
1388 84 10 veľmi rýchly, široké póry, mäkký,hubovitá štruktúra hrubé vločkovité a objemné vzorky, predovšetkým hydroxidy železa,hliníku a chrómu; sulfidy medi, bizmutu, cobaltu a železa; rôzne organické železité vzorky; zisťovanie silikónu na oceli a surovom železe
389 80 20 rýchly, stredne široké póry obvykle používaný pre analytickú prácu, na hrubšie vzorky ako sulfidy striebra,arzénu, antimónu, kadmia, olova, železa a manganu; pre fosfomolybdena  amónny, alkalické zeminy.
1389 84 20 rýchly, stredne široké póry obvykle používaný pre analytickú prácu, na hrubšie vzorky ako sulfidy striebra,arzénu, antimónu, kadmia, olova, železa a manganu; pre fosfomolybdenan amónny, alkalické zeminy.
389 F 80 20 rýchly, stredne široké póry, nízky obsah tuku pre hrubšie usadeniny, špeciálne pre stanovenie obsahu tuku v prírodných surovinách
390 80 100 pomalý, úzke póry, hustý filtrácia jemných vzoriek; pre síran bárnatý, dioxid olova, hydroxidvápenatý, fluorid vápenatý, sulfidy niklu a zinku, atď.
1390 84 100 pomalý, úzke póry, hustý filtrácia jemných vzorkov; pre síran bárnatý, dioxid olova, hydroxid vápenatý, fluorid vápenatý, sulfidy niklu a zinku, atď.
391 80 180 veľmi pomalý, jemné póry, veľmi hustý jemnozrnné vzorky, za studena zrazený síran bárnatý, meta kyseliny cínu,pre kyslé a jemne zásadité roztoky
1391 84 180 veľmi pomalý, jemné póry, veľmi hustý jemnozrnné vzorky, za studena zrazený síran bárnatý, meta kyseliny cínu,pre kyslé a jemne zásadité roztoky
392 80 50 stredne rýchly, stredne hustý rutinné laboratórne práce, rýchla filtrácia jemných vzoriek, arseničnan horečnato-amonný a fosfáto-amónny, hrubšie vzorky síranu bárnatého,atď.
1392 84 50 stredne rýchly, stredne hustý rutinné laboratórne práce, rýchla filtrácia jemných vzorkov, arseničnan horečnato-amónyý a fosfáto-amónny, hrubšie vzorky síranu bárnatého,atď.
393 100 250 najpomalší extra jemné póry,veľmi hustý najčastejšie  pre náročné filtračné podmienky a extra jemné vzorky, síran bárnatý, oxid meďnatý
 
Filtračné papiere pre kvantitatívnu analýzu sú vyrobené zo zušľachtenej buničiny s viac než 95%obsahom  -celulózy a zbavené zbytkových kyselín použitých pri výrobe.Obsah popola pri filtračnom papieri pre kvantitatívnu analýzu je 0,01%,preto je možné ich považovať za bezpopolové.

Filtračný papier pre kvantitatívnu analýzu Filtrak - kruhové výseky, balenie á 100 ksObj.číslo Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo Obj.číslo  
Priemer
 (mm)
388 389 390 391 392          
 
55 624 703 101 055 624 703 102 055 624 703 103 055 624 703 104 055 624 703 105 055
 
70 624 703 101 070 624 703 102 070 624 703 103 070 624 703 104 070 624 703 105 070
 
90 624 703 101 090 624 703 102 090 624 703 103 090 624 703 104 090 624 703 105 090 
 
110 624 703 101 110 624 703 102 110 624 703 103 110 624 703 104 110 624 703 105 110
 
125 624 703 101 125 624 703 102 125 624 703 103 125 624 703 104 125 624 703 105 125
 
150 624 703 101 150 624 703 102 150 624 703 103 150 624 703 104 150 624 703 105 150
 
185 624 703 101 185 624 703 102 185 624 703 103 185 624 703 104 185 624 703 105 185
 
240 624 703 101 240 624 703 102 240 624 703 103 240 624 703 104 240 624 703 105 240
 
 
Whatman
Charakteristika filtračných papierov Whatman

Grade g/m2 Záchyt častíc (µm) Charakteristika
40 92 8 stredná filtračná rýchlosť a záchyt, predfiltrácia roztokov pre atómovú absorbčnú spektrofotometriu, kontrola znečistenia ovzdušia
41 84 20 vysoká filtračná rýchlosť, vhodný pre záchyt veľkých častíc a gelovitých zrazenín (napr. hydroxid železa, hliníku), pre kvantitatívnu analýzu znečistenia ovzdušia
42 100 2,5 stredná filtračná rýchlosť so záchytom najjemnejších častíc (síran bárnatý, uhličitan vápenatý)
43 96 16 stredná filtračná rýchlosť , vhodná pre analýzu potravín a pôd, anorganické analýzy v stavebníctve, v ťažobnom a hutnom priemysle
44 77 3 podobný Grade 42, vyššia filtračná rýchlosť, ale menej účinný pri záchyte jemných částic
 
Filtračný papier pre kruhové výseky, balenie á 100 kvantitatívnu analýzu Whatman - kObj.číslo Typ Priemer (mm)    
624 901 440 055 Grade 40 50    
624 901 440 070 Grade 40 70    
624 901 440 090 Grade 40 90    
624 901 440 110 Grade 40 110    
624 901 440 125 Grade 40 125    
624 901 440 150 Grade 40 150    
624 901 440 185 Grade 40 185    
624 901 440 240 Grade 40 240    
624 901 441 055 Grade 41 50    
624 901 441 070 Grade 41 70    
624 901 441 090 Grade 41 90    
624 901 441 110 Grade 41 110    
624 901 441 125 Grade 41 125    
624 901 441 150 Grade 41 150    
624 901 441 185 Grade 41 185    
624 901 441 240 Grade 41 240    
624 901 442 050 Grade 42 50    
624 901 442 070 Grade 42 70    
624 901 442 090 Grade 42 90    
624 901 442 110 Grade 42 110    
624 901 442 125 Grade 42 125    
624 901 442 150 Grade 42 150    
624 901 442 185 Grade 42 185    
624 901 442 240 Grade 42 240    
624 901 443 110 Grade 43 110    
624 901 443 125 Grade 43 125    
624 901 443 150 Grade 43 150    
624 901 443 185 Grade 43 185    
624 901 444 110 Grade 44 110    
624 901 444 125 Grade 44 125    
624 901 444 150 Grade 44 150    
624 901 444 185 Grade 44 185    
Kruhové výseky GRADE: 91, 92, 93, 113, 114 a tvrdené GRADE: 50, 52, 54, 540, 541, 542sa dodávajú v priemeroch:35, 42.5, 45, 47, 55, 70, 80, 90, 110, 125, 150, 185, 240, 270, 320, 400 a 500 mm.Na prianie je možné dodať aj v ďalších (rozmery a ceny Vám radi uvedieme na základe  požiadavky).
 

 


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error