Vyhľadávanie

Ponuka

Membrána Pragopor

FILTRE MEMBRÁNOVÉ PRAGOPOR
- sú určené pre práce v mikrobiológii pre mikrobiologické zisťovanie baktérií, kultivačný dôkaz baktérií, vo virológii pre sterilizáciu suspenzií vírov, meranie virov a bakteriofágov, pre bakteriologický rozbor vody, pre stanovenie bakteriálneho znečistenia vzduchu, pre zachyťovanie tuhých častíc z kvapalného a plynného prostredia a k mnohým ďalším fyzikálno chemickým účelom.

Pragopor
Príklady použitia filtrov Pragopor
Druh Veľkosť pórov / tolerancie (µm) Príklad použitia
1 4,00 / ± 1,00 predfiltračná cytológia
2 2,50 / ± 0,50 radioaktivne aerosoly
3 1,50 / ± 0,40 filtrácia vzduchu
4 0,85 / ± 0,15 mikrobiológia plynov, filtrácia roztokov  analýza nečistôt z ovzdušia
5 0,60 / ± 0,10 rutinná mikrobiológia mlieka a mliečnych výrobkov, filtrácia vody
6 0,40 / ± 0,06 sterilná filtrácia tekutín
7 0,30 / ± 0,04 zachyťovanie mikroorganizmov
8 0,23 / ± 0,03 oddělování koloidních částic z roztoků
9 0,17 / ± 0,03 filtrácia vírov a fágov
10 0,12 / ± 0,02 filtrácia vysokomolekulárnych proteínov
11 0,05 / ± 0,01 ultrafiltrácia proteínov
 
Membrány Pragopor, balenie 100 ks
* balenie á 50 ks
Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo    
Priemer (mm) Typ -> Pragopor 1 Pragopor 2 Pragopor 3 Pragopor 4 Pragopor 5    
24 253 473
890 001
253 473
 890 002
253 473
 890 003
253 473
890 004
253 473
890 005
   
35 253 473
 910 001
253 473
910 002
253 473
910 003
253 473
910 004
253 473
910 005
   
45 253 473
960 001
253 473
960 002
253 473
960 003
253 473
960 004
253 473
960 005
   
50 253 473
920 001
253 473
920 002
253 473
920 003
253 473
920 004
253 473
920 005
   
60 253 473
930 001
253 473
930 002
253 473
930 003
253 473
930 004
253 473
930 005
   
100 253 473
940 001
253 473
940 002
253 473
940 003
253 473
940 004
253 473
940 005
   
140* 253 473
950 001
253 473
950 002
253 473
950 003
253 473
950 004
253 473
950 005
   
150* 253 473
951 001
253 473
951 002
253 473
951 003
253 473
951 004
253 473
951 005
   
 
Membrány Pragopor, balenie á 100 ks
* balenie á 50 ks

Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj. číslo Obj.číslo
 
Priemer (mm) Typ Pragopor 7 Pragopor 8 Pragopor 9 Pragopor 10 Pragopor 11
 
24 253 473
890 007
253 473
890 008
253 473
890 009
253 473
890 010
253 473 890 011    
35 253 473
910 007
253 473
910 008
253 473
910 009
253 473
910 010     
253 473 910 011
 
45 253 473
960 007
253 473
960 008
253 473
960 009
253 473
960 010
253 473 960 011
 
50 253 473
920 007
253 473
920 008
253 473
920 009
253 473
920 010
253 473 920 011
 
60 253 473
930 007
253 473
930 008
253 473
930 009
253 473
930 010
253 473 930 011
 
100 253 473
940 007
253 473
940 008
253 473
940 009
253 473
940 010
253 473 940 011
 
140* 253 473
950 007
253 473
950 008
253 473
950 009
253 473
950 010
253 473 950 011
 
150* 253 473
951 007
253 473
951 008
253 473
951 009
253 473
951 010
253 473 951 011
 


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error