Vyhľadávanie

Ponuka

Ruzpúšťadlá Multisolvent (UV, APLC,GC)

Univerzálne rozpúšťadlá MULTISOLVENT® španielskej výroby sa vyznačujú
vysokým stupňom čistoty a môžu tak úplne nahradiť rozpúšťadlá kvality p.a.,
špeciálne rozpúšťadlá HPLC-grade, UV spectroscopy- grade a rozpúšťadlá
pre bezvodú titráciu podľa Karl-Fischera.

Zárukou akosti je norma ISO 9002, ktorej všetky ponúkané MULTISOLVENT®-y vyhovujú.

2-Propanol ANASOLV-HPLC
Acetón ANASOLV-V
Acetonitril Multisolvent ®
Acetonitril supragradient HPLC
Chloroform ANASOLV-V stab.EtOH
Cyklohexán Multisolvent ®
Dichlórmetán ANASOLV-V stab. cca 20ppm 2-methyl-2-buténu
Dietyléter Multisolvent ® stab BHT
Etylacetát ANASOLV-HPLC
Etylacetát ANASOLV-V
Hexán, ropná frakcia ANASOLV-HPLC
Izooktán ANASOLV-HPLC
Metanol ANASOLV-HPLC
Metanol ANASOLV-V
N,N-Dimetylformamid Multisolvent ®
n-Heptán ANASOLV-UV
n-Hexán 96% ANASOLV-V
Petroléter Multisolvent ® 40-60°C
Tetrahydrofurán ANASOLV-HPLC stab. BHT
Toluén ANASOLV-V
naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error