Vyhľadávanie

Ponuka

Indikátorový papierik


Indikátorový papierik Oblasť použitia Balenie
fenolftaleinový alkalická reakcia vodných roztokov 100 prúžkov
s kongo červeňou kyslá reakcia vodných roztokov 100 prúžkov
lakmusový červený alkalická reakcia vodných roztokov 100 prúžkov
lakmusový modrý kyslá reakcia vodných roztokov 100 prúžkov
lakmusový neutrálny kyslá a alkalická reakcia vodných roztokov 100 prúžkov
PHAN pH vodných roztokov v danom rozsahu: 250 prúžkov
  pH 1,0-11,0  
  pH 1,0-2,3  
  pH 3,9-5,4  
  pH 6,0-7,5  
  pH 6,6-8,1  
univerzálny pH 0 - 12 pH vodných roztokov v danom rozsahu 100 prúžkov
Galaktophan 7-9-11 °SH kyslosť mlieka v rozsahu pH 6,0-6,5 750 prúžkov
     
Reagenčný papierik   Balenie
jódoškrobový   100 prúžkov
škrobový   100 prúžkov
s octanom olovnatým   100 prúžkov
TESTY
Test Balenie
na stanovenie tvrdosti vody   50 prúžkov
na stanovenie dusičnanov   50 prúžkov
na stanovenie dusitanov   50 prúžkov


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error