Vyhľadávanie

Ponuka

Homogenita a stabilita

Vzhľadom k tomu, že CRM je roztok, predpokladá sa, že je z fyzikálneho (termodynamického) hľadiska homogénny. Testy homogenity sa z toho dôvodu nevyžadujú.
Predpoklad stability, a z nej odvodená doba expirácie, určitého typu a šarže CRM vychádza z dlhoročných skúseností s prípravou obdobných RM a z testovania možných faktorov nestability, ako sú napr.odparovanie média z fľaše (vážením), adsorpcia certifikovanej zložky na stenách obalu (desorpciou analytu zo stien kyselinami a jeho stanovenie v roztoku), vylučovanie pevnej fázy (vizuálna kontrola roztoku resp. analýza pevnej fázy zachytenej na filtri) a.p. Okrem toho sa stabilita kontroluje najmenej dvakrát počas doby expirácie. Pre kontrolu slúži porovnanie s novo pripravenou šaržou CRM rovnakého typu, eventuálne doplnené porovnávaním s obdobnými CRM iného pôvodu. V prípade zistenia zmeny zloženia CRM na úrovni blížiacej sa k hranici prípustnej tolerancie jeho certifikovanej hodnoty, prípadne závažné zmeny matrice sú dôvodom k okamžitému ukončeniu doby expirácie.


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error