Vyhľadávanie

Ponuka

Cukromer

Cukromer, bez teplomera

Stupnica udáva koncentráciu vodných roztokov sacharózy v percentách hmotnostného zlomku. Referenčná teplota: +30 °C
Obj. číslo Delenie (% hmot.) Rozsah (% hmot.) L (mm)    
388 103 600 201 0,2 0-10 340    
388 103 600 202 0,2 0-20 370    
388 103 600 203 0,2 0-30 380    
388 103 600 204 0,2 30-60 380    
388 103 600 205 0,2 50-80 380    
388 103 600 206 0,2 60-90 380    
388 203 600 201 0,1 0-10 270    
388 203 600 202 0,2 0-20 270    
388 203 600 203 0,2 0-30 280    
 
Cukromer, s teplomeromStupnica udáva koncentráciu vodných roztokov sacharózy v percentách hmotnostného zlomku.
Referenčná teplota:~b +30 °C.
Rozsah teplomera:
+10+50 °C, delenie 1 °C.
Obj. číslo Delenie (% hmot.) Rozsah (% hmot.) L (mm)    
388 103 610 201 0,2 0-10 340    
388 203 610 201 0,1 0-10 270    
388 103 610 202 0,2 0-20 370    
388 103 610 203 0,2 0-30 380    
388 203 610 203 0,2 0-30 320    
388 103 610 204 0,2 30-60 380    
388 103 610 205 0,2 50-80 380    
388 103 610 206 0,2 60-90 380    
 
Cukromer pivovarský, s teplomeromStupnica udáva koncentráciu roztokov pivnej mladiny v percentách hmotnostného zlomku.
Referenčná teplota: +20 °C.
Rozsah teplomera: 0+30 °C, delenie po 0,5 °C. Podliehajú povinnému overeniu.

Obj. číslo Delenie (% hmot.) Rozsah (% hmot.) L (mm)    
388 103 710 101 0,1 0 až 7 440    
388 103 710 102 0,1 6 až 13 440    
388 103 710 103 0,1 10 až 20 440    
388 100 000 505 Povinné overenie-ciachované bez OL (overovacieho listu)        
388 100 000 506 Povinné overenie-ciachované s OL        


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error