Vyhľadávanie

Ponuka

Zariadenie na prípravu ultračistej vody Werner

Zariadenie na prípravu ultračistej vody EasyPure RoDI, WernerSystém EASYpure RoDI™ je plne automatizovaný systém na prípravu ultračistej vody a je určený pre tie laboratóriá, ktorých spotreba ultračistej vody je nízka a zároveň nemajú vyriešenú ani predúpravu vody na kvalitu demineralizovanej vody.
Systém zahrňuje predfiltráciu, RO membránu, zásobník na vodu, výpustný filter, náplne s ultračistými patrónami a UV-lampou.

Vlastnosti:
- produkcia vody podľa ASTM typu 1 z vodovodného kohútika v jednom systéme.
- kompaktné zariadenie Vám poskytuje ľahký prístup k zdroju ultračistej vody.
- voda má kvalitu s odporom 18,2 MW/cm a s obsahom < 5 ppb TOC.
- recirkuláciu vody medzi zásobníkom, patrónou a UV lampou zabezpečuje kvalitu vody pre väčšinu aplikácií a hlavne v dobe, kedy to potrebujete.
- mikroprocesorom ovládaný monitoring vody zobrazuje na digitálnom displeji aktuálnu kvalitu vody v systéme.
- bezpečnostný monitorovací systém informuje o hlavných funkciách, vrátane účinnosti membrány a čase, kedy je potrebné vymeniť patróny.
- 6,5 litrový zabudovaný zásobník je vybavený vzduchovým filtrom, ktorý zabraňuje kontaminácii vody nečistotami zo vzduchu.
- membrána reverznej osmózy s vysokým prietokom zabezpečuje dostupnosť vody v reálnom čase.
- duálna kremenná ultrafialová lampa (185 a 254 nm) znižuje obsah organických nečistôt na veľmi nízkej úrovni, kontroluje výskyt baktérií v systéme.
-integrovaná ochrana nízkej hladiny zabezpečuje ochranu pumpy v prípade nedostatočného zdroja vody v zásobníku.

Vhodný pre aplikácie: GC, IC, ICP, ICP/MS, AAS, HPLC, TOC, pufrové a štandardové slepé vzorky.

Obj. číslo Typ    
395 702 101 016 UPW Systém EASYpure direct RoDI 0,8 l/min    
395 702 141 115 Sada 3 prázdnych patrón s dezinfekčným materiálom D7034    
395 702 142 009 Filter koncový 0,2 µm s náplňovým zvonom, D3750    
395 702 103 001 UV lampa s 2 vlnovými dĺžkami (254 a 185 nm)    
 
Zariadenie na prípravu ultračistej vody EasyPure II, WernerSystém EASYpure II™je určený pre tie laboratóriá, ktorých spotreba ultračistej vody je väčšia než 15 litrov za deň. Easypure II systém sa dodáva v 6 prevedeniach, spĺňa požiadavky kladené na kvalitu vody.

Spoločné vlastnosti:
- mikroprocesorom ovládaná kvalita vody umožňuje digitálne odčítanie vodivosti teplotnej kompenzácie na 25 °C,
- v režime „standby" voda recirkuluje, aby bola zabezpečená kvalita vody,
- použité sú vysoko kvalitné inertné materiály sú prírodné PP, PTFE a PVDF, ktoré spoľahlivo zabraňujú vlastnej kontaminácii spôsobenej čistou vodou,
- vstupná voda musí byť predupravená na kvalitu „demineralizovaná" reverznou osmózou, destiláciou alebo deionizáciou,
- výstupná kvalita vody spĺňa požiadavky podľa noriem ASTM, NCCLS a CAP Typ I,
- integrovaná ochrana nízkeho stavu vody a nízkeho tlaku v čerpadle zabraňuje poškodeniu čerpadla v prípade prerušenia dodávky vody,
- zabudovaný výstupný tlakový ventil umožňuje zásobovanie Ďalších prístrojov vodou.

Prevedenie RF - demineralizovanou vodu si systém odoberá zo zásobníka.
Prevedenie LF - požadovaný je permanentný zdroj predupravenej vody alebo zo zásobníku alebo on-line pripojenia na upravenú vodu.

EASY Pure II RF a RF/UV
Prenosný systém s integrovaným zásobníkom (6,5 l). Základný systém pre analytické postupy vyžadujúci vodu bez organických a anorganických látok a bez bakteriálneho znečistenia. Výkon je 0,8 l/min. Vhodné pre: HPLC,GC/MS, AA, ICP/MS a ICP.
EASY Pure II LF
Je vhodný do analytických laboratórií s potrebou výkonu 1 l/min. Je vybavený pevnou prípojkou pre vstupnú vodu a integrovaným redukčným ventilom. Vhodné pre: AA, ICP, GC a ICP/MS.
EASY Pure II UV
Pre všetky analytické účely, kde je potrebné mať nízku hodnotu TOC. Je vybavený pevnou prípojkou pre vstupnú vodu, integrovaným redukčným ventilom a dverami UV lampami (185/254 nm). Vhodné pre: HPLC pre nízke vlnové dĺžky (< 230 nm), IC, GC/MS a pre aplikácie organickej syntézy.
EASY Pure II UF
Systém je určený pre biologické aplikácie a niektoré aplikácie Life Science. Je vybavený pevnou prípojkou pre vstupnú vodu a integrovaným redukčným ventilom. Obsahuje ultrafilter pre vytvorenie apyrogennej vody 0,005 EU/ml.
EASY Pure II UV/UF
Vytvára vodu najvyššej čistoty. Odstraňuje prakticky všetky typy kontaminantov. Je určený pre všetky analytické, biologické a Life Science aplikácie. Výsledná voda je zbavená Rnázy a DNA. Je vybavená pevnou prípojkou pre vstupnú vodu, integrovaným redukčným ventilom a dvoma UV lampami (185/254 nm). Obsahuje ultrafilter pre vytvorenie apyrogennej vody 0,005 EU/ml.

Obj. číslo Typ Prietok vody (l/min) Počet patrón    
395 702 101 010 EasyPure II RF 0,8 3    
395 702 101 011 EasyPure II RF UV 0,8 3    
395 702 101 012 EasyPure II LF 1,1 3    
395 702 101 014 EasyPure II UV 1,1 3    
395 702 101 013 EasyPure II UF 1,1 3    
395 702 101 015 EasyPure II UV/UF 1,1 3    
 
Zariadenie na prípravu ultračistej vody NANOpure Diamond, WernerNANOpure Diamond sa dodáva podľa požiadaviek GMP a GLP v štyroch prevedeniach. Každé z nich je vybavené podľa daných požiadaviek len jednou sadou patrón.
Alfanumerický displej umožňuje 3 spôsoby dávkovania:
- nastaviteľné dávkovanie v rozsahu 0,25 – 60 litrov,
- časovo nastaviteľné dávkovanie,
- manuálne dávkovanie.
NANOpure Diamond umožňuje výstup a záznam hodnôt odporu vody a TOC v reálnych časových intervaloch cez RS 232 rozhranie.
Aktuálne hodnoty odporu vody, ich vodivosť, TOC a teplotu je možné zobraziť s kompenzácii na 25 °C alebo bez kompenzácie v súlade s USP 24.

Technická špecifikácia:
Prietok: 1,5 ml/min (pod tlakom), 1,3 ml/min (bez tlaku).
Odpor vody: 18,2 Mohm/cm (<0,055 µS/cm) pri 25 °C.
TOC: 1-5 ppb (UV verzie).
Pyrogény: <0,001 EU/ml (UF, UV/UF verzia).
Baktérie: <1 cfu/ml.
Kvalita vody: CAP, NCCLS, ASTM typ I.

NANOpure Analytical
Základné prevedenie vhodné pre väčšinu laboratórií a pre laboratóriá s AAS prístrojmi. Vybavený 0,2 µm výstupným filtrom s integrovaným redukčným tlakovým ventilom.
NANOpure UV
Je vhodný pre analytické laboratóriá s HPLC, IC, GC, GC/MS, TOC analýzy, ICP a ICP/OES, kde sú kladené zvýšené nároky na obsah organizmov. Vybavený je pevnou prípojkou pre vstupnú vodu a integrovaným redukčným ventilom, dvoma UV lampami (185/254 nm).
NANOpure Bioresearch UF
Systém s integrovaným tlakovým redukčným ventilom a ultrafiltrom. Je vhodný pre aplikácie, ktoré si vyžadujú biologicky čistú apyrogennú vodu. Používa sa pri bunkových a tkanivových kultiváciach.
NANOpure LifeScience UV/UF
Kompletní systém s integrovaným tlakovým redukčným ventilom, ultrafiltrom a dvoma UV lampami (185/254 nm). Je doporučený pre aplikácie PCR technik, DNA štúdií a 2-D elektroforézy a bunkových a tkanivových kultivácii, ktoré si vyžadujú beznukleovú a apyrogennú vodu.

Obj. číslo Typ    
395 702 121 007 NANOpure Diamond Analytical    
395 702 121 008 NANOpure Diamond UV    
395 702 121 009 NANOpure Diamond Bioresearch    
395 702 121 010 NANOpure Diamond LifeScience    
 
Náplň náhradná pre zariadenie NANOpure DiamondObj. číslo Názov    
395 702 141 125 Diamond Kit Ultra Low organics pri RO/destilované vode pre UV a LifeScience verzii    
395 702 141 126 Diamond Kit Ultra Low organics pri deionizované vode pre UV a LifeScience verzii    
395 702 141 127 Diamond Kit Low organics při RO/destilované vode pre Analytical a Bioresearch verzii    
395 702 141 128 Diamond Kit Ultra Low organics pri deionizované vode pre Analytical a Bioresearch verzii    
 
Doplnky pre zariadenie NANOpure Diamond

Obj. číslo Popis    
395 702 103 001 Lampa UV - náhradná    
395 702 142 009 Filter koncový, 0,2 µm, autoklávovateľný    
395 702 113 016 Dávkovač samostatný umožňujíci dávkovať vo vzdialenosti do 2 m    
395 702 123 032 Tlačiareň ihličková pre dokumentáciu podľa GMP    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error