Vyhľadávanie

Ponuka

Zariadenie na výrobu čistej vody Agual

Zariadenie na výrobu čistej (demineralizovanej) vody, AQUAL
Prístroje sú certifikované podľa: ČSN ISO 3696, Akosť vody pre analytické účely, pre 2. stupeň akosti vody podľa Českého Lékopisu 2002.

Prístroje AQUAL sú určené pre prípravu vysoko kvalitnej čistej (demineralizovanej) vody, ktorá sa používa pre analytické i technické účely. K výrobe nie je potrebná elektrická energia (úprava iba tlakom vstupnej vody - náhrada elektrodestiácie) a náklady na výrobu 1 litra vysoko kvalitnej demineralizovanej vody sú výrazne nižšie než u iných systémov úpravy vody. Všetky typy prístrojov sa skladajú z filtrov, ktoré slúži k odstráneniu hrubých a jemných mechanických nečistôt a dechlorácii a z reverzne osmotického modulu, ktorý vodu zbavuje podstatnej časti rozpustených minerálnych solí a ostatných prímesí minimálne 96% voči vstupnej vode. Uvedené zariadenie sa taktiež používa pre napájanie sterilizátorov, analyzátorov, umývačiek laboratórneho skla atď.

Prístroje typovej rady začínajúce 2 (napr. 25) je možné doplniť dočisťovacím stupňom o objeme iontomeničovej miazgy minimálne 7 litrov, nazývame ich DEMIKOLONOU. U týchto DEMIKOLON je najväčšou výhodou (vzhľadom k veľkému obsahu ionomeničové náplne) jej dlhá životnosť, z čoho plynú minimálne nároky na obsluhu. Výsledná vodivosť je výrazne menšia než 1 µS/cm.

U prístrojov typovej rady začínajúce 3 (napr. 35) je v základným prevedením ako dočisťovací stupeň použitá ionomeničová pryskyrica 0,75 l. U tejto varianty je potrebné počítať s častejšou výmenou náplne. Výsledná vodivosť je menšia než 1 µS/cm.

Neoddeliteľnou súčasťou prístrojov AQUAL môže byť napr. digitálny konduktometer, UV lampa, bakteriálny filter, čerpadlo pre zvýšenie tlaku na vstupe, elektromagnetické spúšťanie prístroja v kombinácii so zásobnou nádržou alebo taktiež centrálne rozvody upravenej vody.

Parametre výstupnej vody:
Obsah ťažkých kovov max. 0,01 mg/l.
Obsah organických látok (CHSK) max. 0,1 mg/l.
Špecifická elektrická vodivosť (AQUAL 35, 35-20") pod 1 µS/cm.
Odsolenie voči vstupnej vode (AQUAL 25 až 29-2) *) min. 96 %.
Odsolenie voči vstupnej vode (AQUAL 25 až 29-2 s demikolonou) **) pod 1 µS/cm.

Použitie: AQUAL 25 až 29-2 (bez ionexové kolony) pre technické účely,
AQUAL 25 až 29-2 (s demikolonou SFC 07) pre analytické účely - ČSN ISO 3696 a ČL 2002,
AQUAL 35 a 35-20" (s ionexovou kolonou 0,75-1,5 l) pre analytické účely - ČSN ISO 3696 a ČL 2002.

Rozmery š x v (mm): 385 x 400 (AQUAL 25 až 29),
385 x 480 (AQUAL 27-2 až 29-2),
600 x 400 (AQUAL 35),
600 x 675 (AQUAL 35-20" až 39-20"),
159 x 465 (DEMIKOLONA SFC 07 pr.).

Obj. číslo Kat. č. Typ Výkon l/hod. ***)    
624 026 010 025 A25 S AQUAL 25 bez konduktometra (základné provedenie) 5    
624 026 010 027 A27 S AQUAL 27 bez konduktometra (základné provedenie) 7    
624 026 010 029 A29 S AQUAL 29 bez konduktometra (základné provedenie) 9    
624 026 010 292 A292 S AQUAL 29-2 bez konduktometra (základné prevedenie) 18    
624 026 020 025 A25S M AQUAL 25 bez konduktometra s vodomerom 5    
624 026 020 027 A27S M AQUAL 27 bez konduktometra s vodomerom 7    
624 026 020 029 A29S M AQUAL 29 bez konduktometru s vodomerom 9    
624 026 020 292 A292 SM AQUAL 29-2 bez konduktometru s vodomerom 18    
624 026 030 025 A25 SL AQUAL 25 bez vodomera, s dig. konduktometrem 5    
624 026 030 027 A27 SL AQUAL 27 bez vodomeru, s dig. konduktometrom 7    
624 026 030 029 A29 SL AQUAL 29 bez vodomera, s dig. konduktometrom 9    
624 026 030 292 A292 SL AQUAL 29-2 bez vodomera, s dig. konduktometrom 18    
624 026 040 025 A25 ML AQUAL 25 s vodomerom a dig. konduktometrom 5    
624 026 040 027 A27 ML AQUAL 27 s vodomerom a dig. konduktometrom 7    
624 026 040 029 A29 ML AQUAL 29 s vodomerom a dig. konduktometrom 9    
624 026 040 292 A292 ML AQUAL 29-2 s vodomerom a dig. konduktometrom 18    
624 026 050 025 A25 XL AQUAL 25 s vodomerom, dig. konduktom, a demikolonou 07 5    
624 026 050 027 A27 XL AQUAL 27 s vodomerom, dig. konduktom, a demikolonou 07 7    
624 026 050 029 A29 XL AQUAL 29 s vodomerom, dig. konduktem, a demikolonou 07 9    
624 026 050 292 A292 XL AQUAL 29-2 s vodomerom, dig. konduktom, a demikolonou 07 18    
624 026 060 035 A35 S AQUAL 35 bez kond. (základné prevedenie) (MIX 0,75 l) 5    
624 026 063 520 A3520 S AOUAL 35-20" bez kond. (zákl. prevedenie) (20" = MIX 1,5 l) 5    
624 026 070 035 A35 SM AQUAL 35 bez kond. s vodomerom (MIX 0,75 l) 5    
624 026 073 520 A3520 SM AQUAL 35-20" bez kond. s vodomerom (20" = MIX 1,5 l) 5    
624 026 080 035 A35 XL AQUAL 35 s vodomerom a dig. kond. (MIX 0,75 l) 5    
624 026 083 520 A3520 XL AQUAL 35-20" s vodomerom a dig. kond. (20" = MIX 1,5 l) 5    
*) U AQUALU 25-29-2 bez demikolony sa udáva iba percentuálne odsolenie, pretože nie je predom známa vstupná vodivosť a preto nie je možné stanoviť výslednú vodivosť.
**) U AQUALU 29-29-2 s demikolonou sa udáva kvalita výslednej vody v µS/cm preto, že je relatívne jedno (podľa vstupnej vodivosti), aká je hodnota vodivosti za reverznou osmózou, pretože zostávajúca časť dočisťuje práve zaradená demineralizačná kolóna. Z tohoto dôvodu garantujeme hodnotu pod 1 µS/cm. Demineralizačná kolóna je schopná z akejkoľvek vstupnej vodivosti (bežnej) upraviť vodu práve na predom uvedené hodnoty.
***) Výkon je závislý na tlaku a teplote vstupnej vody.


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error