Vyhľadávanie

Ponuka

Homogenizátor ultrazvukový Sonoplus

Homogenizátor ultrazvukový Sonopuls, Bandelin

        
395 367 502 450                                             395 367 503 660
Ultrazvukové homogenizátory sa využívajú na emulzifikáciu, homogenizáciu, zrýchlenie reakcií, rušenie buniek v laboratóriách, nemocniciach a v priemysle na vedecké účely, analýzy a pre pilotné prevádzky. Systém sa skladá z vysokofrekvenčného generátora, ultrazvukového prevodníka, štandardných alebo zosilnených hlavíc a ultrazvukovej sondy.

Sonopuls HD 2070 – základná zostava: generátor GM 2070, ultrazvukový prevodník UW 2070, kužeľová hlavica SH 70 G a mikrosonda MS 73 s priemerom 3 mm. Výkon generátora je 70 W.

Sonopuls HD 2200 – základná zostava: generátor GM 2200, ultrazvukový prevodník UW 2200, zosílená hlavica SH 213 G a sonda s titanovou plochou špičkou TT 13 s priemerom 13 mm. Výkon generátora je 200 W.

Sonopuls HD 3100 – základná zostava: generátor GM 3100 ultrazvukový prevodník UW 3100, kužeľová hlavica SH 70 G a mikrosonda MS 73 s priemerom 3 mm. Výkon generátora je 100W.

Sonopuls HD 3200 – základná zostava: generátor GM 3200, ultrazvukový prevodník UW 3200, zosilnená hlavica SH 213 G a sonda s titanovou plochou špičkou TT 13 s priemerom 13 mm. Výkon generátora je 200 W.

Sonopuls HD 3400 - základná zostava: generátor GM 3400, ultrazvukový prevodník UW 3400, zosilovač B3400, zosílená hlavica SH 225G a sonda s titánovou plochou špičkou TT25 s priemerom 25 mm. Výkon generátoru 400W

Základným rozdielom medzi systémami HD2xxx a HD 3xxx je v prevedení generátorov. GM 2xxx je jednoduchší systém určený pre rutinné laboratóriá a systém GM 3xxx je určený pre vedecko-výskumné pracoviská. Systém GM3xxx má väčší rozsah pracovného času (až 10 hodín), možnosť uloženia 9 užívateľských programov, možnosť nastavenia času medzi pulzami, ukazovateľ energie dodanej do vzorky, indikovanie teploty, podsvietený displej a možnosť ovládania  cez PC s programom WinPuls.

Obj. číslo Typ Pre objemy (ml)    
395 367 502 450
HD 2070 2,0 – 50    
395 367 502 530 HD 2200 20 – 900    
395 367 503 680 HD 3100 2,0 - 50    
395 367 503 660
HD 3200 20 – 900    
395 367 503 690 HD 3400 100 - 2000    
395 367 503 625 Program WinPuls s IR adaptérom pre RS 232
   
 
Hlavica titanová štandardná a zosilnená s vonkajším závitom

           
395 367 500 486                                395 367 500 527
Obj. číslo Typ Názov Vhodné pre:    
395 367 500 486
SH 70G Kužeľová hlavica pre sondy pr. 2 – 13 mm HD2070, HD3100    
395 367 500 527 SH 213G Zosilnená hlavica pr. 13 mm pre sondy pr. 2 – 13 mm HD2200, HD3200    
395 367 503 647 SH 219H Zosilená hlavica priemer 19 mm HD2200, HD3200,HD3400    
395 367 503 634   Zosilená hlavica priemer 25 mm HD2200, HD3200,HD3400    
395 367 500 403 DH 13G Hlavica s diamantovou úpravou povrchu pre sondu pr. 13 mm, životnosť 30 x vyššia všetky typy okrem HD3400
   
395 367 500 490 FZ 5G Prietoková kužeľová hlavica s titanovou sondou TT13FZ HD2070, HD3100    
395 367 500 452 FZ 7G Prietoková zosilnená hlavica s titanovou sondou TT13FZ HD2200, HD3200    
395 367 500 013 SH 70 GQ Špeciálna hlavica s koncovkou na pripojenie kremennej ultrazvukovej sondy HD2070, HD3100    
 
Sondy titánové ultrazvukové
                   
395 367 500 492                          395 367 500 592                            396 367 500 530
Obj. číslo Typ Názov Vhodné pre:    
395 367 500 492 MS 72 Mikrošpička pr. 2mm pre objemy 1–25 ml pre HD2070/3080 a pre objemy 2–30 ml pre HD2200/3200 všetky typy okrem HD3400
   
395 367 500 592 MS 73 Mikrošpička pr. 3mm pre objemy od 2–50 ml pre HD2070/3080 a od 5–90 ml pre HD2200/3200 všetky typy okrem HD3400
   
395 367 500 530 KE 76 Kužeľová špička pr. 3mm pre objemy 5–100 ml pre D2070/3080 a od 10–350ml pre HD2200/3200 všetky typy okrem HD3400
   
 
Sondy titánové ultrazvukové
         
395 367 500 494                                 395 367 500 478
Obj. číslo Typ Názov Vhodné pre:    
395 367 500 497 TT 13 Titanový plochý tanier pr. 13 mm pre objemy 10 ml– 200 ml pre HD2070/3100 a od 20 ml – 900 ml pre HD2200/3200 všetky typy okrem HD3400
   
395 367 500 496 TT 13 FZ Titanový plochý tanier pr. 13 mm pre hlavice FZ5G a FZ7G všetky typy okrem HD3400
   
395 367 500 491 TT 19 Titanový plochý tanier pr. 19 mm pre objemy 8 ml – 900 ml HD2200, HD3200,HD3400    
395 367 500 532 TT25 Titanový plochý tanier pr. 25 mm pre objemy 8 ml – 900 ml HD2200, HD3200, HD3400
   
395 367 500 494 VS 70 T Predĺžená sonda pr. 13mm pre objemy 2 ml –200 ml pre HD2070 a pre objemy 5ml – 900ml pre HD2200 všetky typy okrem HD3400
   
395 367 500 478 VS 200 T Predĺžená sonda pr. 25mm pre objemy 10 ml – 1000 ml HD2200, HD3200, HD3400
   
395 367 500 500 VS 70 Predlžovací  kus medzi SH70G/213G a TT 13 všetky typy okrem HD3400
   
395 367 500 415 VS 200 Predlžovací kus medzi SH225G a TT 25 HD2200, HD3200, HD3400
   
395 367 500 024 GS 6 Sonda z kremenného skla pr. 6 mm, dĺžka 145 mm HD2070, HD3100    
395 367 500 028 GS 13 Sonda z kremenného skla pr.13mm,dĺžka 145mm
HD2070 HD3100    
395 367 500 040 GS 18 Sonda z kremenného skla pr. 19 dĺžka 145 mm HD2070, HD3100    
395 367 500 048 GS 6L Sonda z kremenného skla pr. 6 mm, dĺžka 290 mm HD2070, HD3100    
395 367 500 050 GS 13L Sonda z kremenného skla pr. 13 mm, dĺžka 290 mm HD2070, HD3100    
395 367 500 054 GS 18L Sonda z kremenného skla pr. 19 mm, dĺžka 290 mm HD2070, HD3100    
 
Nádoby pre priame pôsobenie ultrazvuku

Modely DG4G a KG 4G sú z nehrdzavejúcej ocele, ostatné modely sú sklenené.

Chladené nádoby (KG) s temperovacím plášťom pre kvapalné chladiace zmesi.
Prietokové nádoby (DG) pre väčšie objemy s temperovacím plášťom.
Rozetové nádoby (RZ) pre rovnomerné pôsobenie ultrazvuku a intenzívnu recirkuláciu.
Suslickove nádoby (SZ) so vstupmi pre plyn a meracie sondy.

Obj. číslo Typ Názov Vhodné pre:    
395 367 503 608DG4G Prietoková nádoba, max. 30 l/h všetky typy okrem HD 3400
   
395 367 503 609 KG4G Uzavretá 65 ml nádoba s temperovacím plášťom všetky typy okrem HD3400
   
395 367 500 536KG3 Chladená nádoba, 15 ml, pre sondy do pr. 13 mm všetky typy okrem HD3400
   
395 367 500 481 KG5 Chladená nádoba, 80 ml, pre sondy do pr. 25 mm HD2200, HD3200, HD3400
   
395 367 500 538DG3 Prietoková nádoba, 15 ml,s temperovacím plášťom pre sondy do pr. 13 mm všetky typy okrem HD3400
   
395 367 500 482 DG5 Prietoková nádoba, 80 ml, s temperovacím plášťom pre sondy do pr. 25 mm HD2200, HD3200, HD3400
   
395 367 503 606 RZ1 Rozetová nádoba, 25 ml, vnútorný pr. 30 mm a výška 85 mm všetky typy okrem HD3400
   
395 367 503 607 RZ2 Rozetová nádoba, 50 ml, vnútorný pr. 42 mm a výška 100 mm všetky typy okremHD3400
   
395 367 500 522RZ3 Rozetová nádoba, 120 ml, vnútorný pr. 50 mm a výška 135 mm všetky typy okrem HD3400
   
395 367 500 483 RZ5 Rozetová nádoba, 900 ml, vnútorný pr. 90 mm a výška 243 mm HD2200, HD3200, HD3400
   
395 367 500 534SZ3 Suslick nádoba, 20 ml, vnútorný pr. 20 mm a výška 80 mm všetky typy okrem HD3400    
395 367 500 484 SZ5 Suslickova nádoba, 130 ml, vnútorný pr. 40 mm a výška 144 mm HD2200, HD3200, HD3400
   
395 367 500 473 GA3G Adaptér so závitom M40 x 1 pre SH 70/213/219/225G všetky typy okrem HD3400    
395 367 500 540 NA29G Adaptér pre NZ 29/32 pro SH 70/213 G všetky typy okrem HD3400    
395 367 500 487 NA45G Adaptér pre NZ 45/40 pre SH 70/213/219/225G všetky typy okrem HD3400    
 
Nádoby pre nepriame pôsobenie ultrazvuku


395 367 500 552                           395 367 503 605
Obj. číslo Typ Názov Vhodné pre:    
395 367 500 552
BB2G Plastová nádoba pre použitie s TT13 a DH13G HD2070, HD3100    
395 367 503 605 BB6 Plastová nádoba s možnosťou tepelnej regulácie vďaka cirkulujúcej chladiacej kvapaline HD2200, HD3200    
395 367 500 059 EH6 Držiak na mikroskúmavky pre použitie v BB6. 6 otvorov s pr. 11.5 mm HD2200, HD3200    
395 367 500 082 BR30 Zosilnená nádoba pre iradiáciu najmenších a citlivých objemov vzoriek všetky typy okrem HD3400
   
395 367 500 078 EH3 Držiak pre mikroskúmavky pre použitie s BR30 pre 3 vzorky všetky typy okrem HD3400    
 
Príslušenstvo pre ultrazvukové homogenizátory

Obj. číslo Typ Názov Vhodné pre:    
395 367 500 416 LS 4 Zvukotesný kryt, tlmenia 10 dB-AU všetky typy okrem HD3400
   
395 367 503 635LS 7
Zvukotesný kryt nerezový, výškovo nastaviteľný, tlmenie 20 dB-AU všetky typy okrem HD3400    
395 367 503 616 UG 6 Podstavec pre zvukotesný kryt LS6 všetky typy okrem HD3400    
395 367 500 531 TS 8 Diaľkové nožné ovládanie všetky typy     
395 367 500 459HG 5 Stojan, nerezový, so svorkou všetky typy okrem HD3400    
395 367 503 646 HG10 Stojan, nerezový, so svorkou HD3400    
395 367 503 622 TM100 Tepelný senzor pre tepelný rozsah od 0 ... +120 °C HD3xxx
   


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error