Vyhľadávanie

Ponuka

Sušiareň bezpečnostná Binder

Sušiareň bezpečnostná FDL/MDL, Binder, +300 °C/350 °C
Plne vybavené modely sušiarní s multifunkčným regulátorom, pričom u modelu FDL115 umožňuje temperáciu s definovanou rýchlosťou nábehu teploty a u modelu MDL115 je programovateľný s možnosťou voľby komplikovanej tepelnej krivky a ukladaniu až 25 programov do pamäte.
Užívateľ môže využiť štyri časové funkcie:
- vyhrievanie na zvolenú dobu,
- trvalé vyhrievanie,
- vyhrievanie s pauzou,
- vyhrievanie na zvolenú dobu od dosiahnutia žiadanej teploty.

Výkon výhrevných telies je možné voliť v rozsahu od 0 do 100 %, a tak ovplyvňovať rýchlosť nábehu teploty. Prístroj má zabudovaný ventilátor k intenzívnemu obehu vzduchu v komore, ktorého otáčky je možné voliť v rozsahu od 0 do 100 %. Vstavané rozhranie RS 232 umožňuje dokumentovať priebeh procesu v komore pomocou PC.

Obe sušiarne sú navrhnuté pre prácu s lakmi či inými látkami, z ktorých sa pri sušení uvoľňuje horľavé rozpúšťadlo. Aby bolo maximálne potlačené riziko vzniku zmesí  nebezpečných výbušných pár, majú obe sušiarne podstatne výkonnejší ventilátor, ktorý obstaráva obeh 400 m3 vzduchu za hodinu. Vzduch sa vedie cez filter, zachytáva pevné nečistoty a do komory je privádzaný systémom, ktorý zabezpečuje jeho rovnomerné prúdenie rýchlosťou cca 0,8 - 1,2 m.s-1, čo odpovedá podmienkam skúšok lakov podľa EN1539.
Vzduch z komory vystupuje odvetrávacou trubicou o priemere 100 mm, na ktorú je možné napojiť patrične prevedenie potrubia odťahu. Aktívnym bezpečnostným prvkom je čidlo sledujúce obeh prisávaného vzduchu, ktoré pri výpadku vypne vykurovanie a podá akustický signál. Na čelnom panely prístroja je graf (Krivka rozpúšťadla podľa normy EN1539), z ktorého užívateľ môže odčítať, aké maximálne množstvo nebezpečnej látky za zvolených podmienok smie do komory sušiarne vložiť.
Vedľa rozdielu v druhu regulátora má model MDL115 oproti modelu FDL115 podstatne výkonnejší ohrev, a tým veľmi rýchly nábeh na požadovanú teplotu, možnosť temperovať až do +350 °C (FDL +300 °C), ale tým taktiež väčšie priestorové i časové odchýlky teploty vo vnútri komory voči teplote požadovanej. Krytie IP 33.

Obj. číslo Typ Objem (l) Vnútorný rozmer š x hl x v (mm) Vonkajší rozmer š x hl x v (mm)    
396 119 910 099 FDL 115 115 600 x 435 x 435 834 x 685 x 800    
396 119 910 200 MDL 115 115 600 x 435 x 435 834 x 685 x 800    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error