Vyhľadávanie

Ponuka

Minerálne kyseliny vysokej čistoty


Ponuka v tejto kapitole obsahuje iba najviac používané minerálne kyseliny vyššieho stupňa čistoty vhodné na rozklad vzoriek a prípravu kalibračných roztokov pri stopovej a ultrastopovej analýze.
Podľa čistoty delíme tieto do dvoch skupín:
- prvú skupinu tvoria podvarovo destilované kyseliny (výrobca Analytika s.r.o. Praha, obchodný názov "Analpure" S.D.) a importované kyseliny od firmy Carlo Erba Reagenti (obchodný názov "Superpure"). Všetky kyseliny sú vybavené príslušným atestom kvality a sú distribuované v obaloch s minimálnou dlhodobou vyluhovateľnosťou nečistôt (borsilikátové sklo špeciálne HDPE obaly "Purasafe" a pod.)
- druhú skupinu tvoria kyseliny, ktorých čistota je vyššia ako p.a. (ACS, ISO) kyseliny, ale horšia (nemusí to platiť pre všetky parametre) ako kyseliny ultračisté. Pre tieto kyseliny bol zavedený nový názov "p.a. plus" (p.a.+). Svojou čistotou približne zodpovedajú predtým používanému označeniu p.p.
(pre polovodiče). Zatiaľ čo pre použitie v mikroelektronike je rozhodujúcim parametrom počet a veľkosť cudzorodých častíc, v oblasti stopovej analýzy je to celkový obsah nečistôt (koncentrácia jednotlivých prímesí). Aj keď medzi týmito dvoma parametrami existuje určitá súvislosť, je potrebné, aby sa označenie čistoty kyselín pre použitie v mikroelektronike a v analytickej chémii (stopová analýza) líšilo. Dúfame, že si na nové označenie rýchlo zvyknete. S ohľadom na relatívne nízku cenu kyselín (p.a.+) a zároveň potrebu kvalitného obalu sa Analytika s.r.o. Praha rozhodla distribuovať (okrem H2SO4) iba balenie 2500 ml (kedy je pomer nákladov na obal a vlastný produkt ekonomicky únosný).
 
Názov, kvalita Obal Balenie
Kyselina dusičná 65 % Analpure SD sklo 1000 ml
Kyselina dusičná 65 % Analpure SD sklo 2500 ml
Kyselina dusičná 68 % Superpure sklo 2500 ml
Kyselina fluorovodíková 48 % Analupre SD HDPE 1000 ml
Kyselina fluorovodíková 48 % p.a.+ (predtým p.p.) HDPE 2500 ml
Kyselina fosforečná 85 % p.a.+ (predtým p.p.) HDPE 2500 ml
Kyselina chloristá 70 % p.a.+ sklo 1000 ml
Kyselina chloristá 65 % p.p., max.0,0000002 % Hg sklo 1000 ml
Kyselina chlorovodíková 35 % Analpure SD sklo 1000 ml
Kyselina chlorovodíková 35 % Analpure SD sklo 2500 ml
Kyselina octová 99,5 % Superpure sklo 2500 ml
Kyselina octová 94 % Superpure sklo 2500 ml
Kyselina sírová 96 % p.p., max.0,0000005 % Hg sklo 1000 ml
Kyselina sírová 96 % p.p., ERBATRON (MOS) sklo 2500 ml
Kyselina sírová 96 % p.a.+ (predtým p.p.) sklo 1000 ml
Kyselina sírová 96 % p.a.+ (predtým p.p.) sklo 2500 ml


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error