Vyhľadávanie

Ponuka

Váhy sušiace Mettler Toledo

Váha sušiaca Mettler Toledo - halogénová
Automatické zasúvanie vzorku, automatické ukončenie sušenia - po dosiahnutí konštantnej hmotnosti (5 základných + volne definovatelných kritérií), manuálne a časové (30 s ... 480 min), možnosť zabudovania tlačiarne, nastavenie teploty v krokoch po 1°C, štatistika (iba  HR 83), teplotné programy - HR 83 (štandard, rýchly, mierny viac krokový), HG63 (štandard, rýchly), automatické nastavenie parametrov metódy (iba HR83), pamäť pre metódy (HR83 - 40 metód, HG63 - 10 metód), opakovateľnosť pri navážení 2g je 0,2 %, pri navážení 10 g je 0,02 %.
Obj. číslo Typ Rozlíšenie (g) Váživost (g) Teplota sušení (°C) Krok (°C)    
396 400 214 702 HR 83 0,001 81 40 … 200 1    
396 400 214 700 HG 63 0,001 61 40 … 200 1    
 
Váha sušiaca Mettler Toledo - halogénová
Halogénová sušička HB 43 nahradila pôvodnú LJ 16 s infračerveným ohrevom. Halogénovou metódou ohrevu je možno dosiahnuť vyššiu teplotu v kratšej dobe, zaisťuje rovnaké homogénne zahrievanie vzorku a garantuje lepšiu opakovateľnosť. HB 43 umožňuje voľbu jedného z piatich vypínacích kritérií. Tieto metódy sú založené na rôznych úbytkoch hmotnosti za jednotku času, takže zariadenie umožňuje optimalizáciu procesu sušenia s najlepším kompromisom medzi presnosťou a rýchlosťou procesu sušenia. Je tiež možné použiť časový vypínač s možnosťou nastavenia od 0 do 240 minút. Halogénový analyzátor má možnosť zahriať vzorku až na teplotu 200°C, čo má za následok veľmi rýchlu stratu vlhkosti a mimo to má HB 43 špeciálny sušiaci program, ktorý umožní "prehriať" vzorku po dobu troch minút, čo má za následok rýchlejšie vyparovanie vody obsiahnuté vo vzorku. Manuálne vkladanie vzorku, automatické ukončenie sušenia, nastavenie teploty v krokoch po 5°C, nastavenie času 1 … 480 min, opakovateľnosť pri navážení 2g je 0,15%, pri navážení 10 g je 0,03%, v základnej cene je aj sada sušiacich Al misiek.
Obj. číslo Typ Rozlíšenie (g) Váživost (g) Teplota sušení (°C) Krok (°C)    
396 411 113 000 HB 43 0,001 41 50 … 200 5    
Ponuka váhových stolov viď katalóg Laboratórny nábytok.

Váha na stanovenie vlhkosti, Mettler Toledo
HB 43-S halogénová vyhrievacia jednotka, ukončenie sušenia automatické (nastaviteľné v 5 krokoch
1 mg/10...140s alebo ľubovoľne) , časové alebo manuálne, možnosť pripojenia tlačiarne pre tlač GMP/GLP
 protokolov
MJ33 - infračervená vyhrievacia jednotka, ukončenie sušenia automatické (fixné nastavené), manuálne
alebo časové, možnosť pripojenia tlačiarne pre tlač GMP/GLP protokolov
                                                                     HB43-S               MJ33
Teplotný rozsah/krok:                                 50...200°C/1°C     50...160°C/5°C
Štandardná odchýlka-2g(10g) vzoriek:  0,1%(0,015%)       0,15%(0,05%)
Časovanie:                                                  1...480 min               1...99 min
Pamäť sušiacich postupov:                   2 aktívne+100 v knihovne        1
Min. hmotnosť vzory:                                          0,5g                        0,5g
Obj. číslo Model Teplota sušenia (°C)
Rozlíšenie (g) Váživosť (g)    
396 411 121 800
HB43 -S
50...200 0,001 g 54    
396 411 121 810 MJ 33 50...160 0,001 35    

Príslušenstvo k váhe sušiacej Mettler Toledo halogénové – volitelné

Obj. číslo Typ Popis Balenie    
396 411 120 339   software LabX direct moisture
 1    
396 412 120 788
  tlačiareň RS - P26
 1    
396 400 229 265   tlačiareň RS - P42 1    
396 400 013 865   miska sušiaca hliníková HA-D90 80    
396 411 113 863   miska sušiaca hliníková zosílená
80    
396 400 158 640   závažie justovacie 20g (trieda F1) 1    
396 411 101 051   kábel RS9-RS9-m/f, dĺžka 1m 1    
396 411 113 363   kryt ochranný, chemicky odolný 1    
396 411 113 855   kufor transportný 1
   
396 400 214 455 HA - TC Sada pre teplotnú kalibráciu sada    
396 400 214 456 HA - P43 Tlačiareň pre HR83 a HG63 1 ks    
396 400 229 265 RS- P42 Tlačiareň pre HB43 1 ks    
396 400 214 464 HA - F1 Sušiace podložky pre kvapaliny 100 ks    
396 400 013 865 13865 Sušiace Al misky 80 ks    
396 400 214 462 HA - DR1 Sušiace misky nerez 3 ks    
396 400 229 065 LC - RS9 Kábel RS 232/9 pin (HR83 a HG63) 1 ks    
396 400 072 456   Papier do tlačiarne HA - P43 5 balení    
396 400 065 975   Farbiaca páska do tlačiarne HA - P43 1 ks    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error