Vyhľadávanie

Ponuka

Oximeter vreckový WTW

Oximetre

Prakticky v každej kvapaline je rozpustené väčšie alebo menšie množstvo kyslíka. Napríklad voda v nasýtenom stave pri teplote 20 °C a tlaku vzduchu 1013 mbar obsahuje približne 9 mg/l rozpusteného kyslíka. V etanolu to môže byť 40 mg/l alebo v glyceríne taktiež iba 2 mg/l. Každá kvapalina rozpúšťa alebo naopak uvoľňuje toľko plynného kyslíka, dokiaľ nenastane rovnováha medzi parciálnym tlakom kyslíka v kvapaline a vo vzduchu, popr. v plynnej fáze, ktorá je s kvapalinou v kontakte. Skutočná koncentrácia kyslíka závisí na väčšom počte faktorov, ako sú teplota, tlak vzduchu, spotreba kyslíka daná mikrobiologickými procesmi rozkladu, alebo naopak produkcie kyslíka napr. riasami.

Koncentrácia kyslíka rozhoduje mimo iného o:
• životných podmienkach pre ryby a najmenšie živočíchy v povrchových vodách
• procesoch degradácie pri biologickom čistenie odpadných vôd
• koróznych procesoch v potrubiach
• trvanlivosti nápojov.

Stanovenie koncentrácie kyslíka sa robilo titráciou podľa Winklera. Dnes je elektrochemické meranie postupom, ktorý je uznávaný radou rôznych noriem. Kyslíková sonda obsahuje v najjednoduchšom prípade pracovnú elektródu (katódu) a anódu. Obe elektródy sa nachádzajú v prostredí elektrolytu, ktorý je pomocou plynopriepustnej membrány oddelený od vzorky. Na pracovnej elektróde sa redukujú molekuly kyslíka na hyd- roxidové anionty. Pri tejto elektrochemickej reakcii preteká čidlom prúd od anódy ku katóde. Čím viac je kyslíka v meranej vzorke, tým väčší je prúdový signál. Merač rozpusteného kyslíka prepočíta tento signál s pomocou krivky rozpustnosti na koncentráciu kyslíka v meranej vzorke.

Oximeter Oxi 315i, 330i a 340i WTW - merač rozpusteného kyslíka,
vreckový


Oxi315i - jednoduchý, robustný kapesný merací prístroj so zjednodušenou klávesnicou, bez pamäťových funkcií a možnosťou ručných zadaní, špeciálne vhodný v spojení s DurOx® 325 s integrovaným ochranným košom pre meranie v nádržiach s chovom rýb.

Oxi 330i - osvedčený, robustný vreckový merací prístroj na batériovú prevádzku s funkciami ručných zadaní, s vstavanou pamäťou dát (800 datových viet), s GLP-podporujúcimi funkciami, s automatickou kompenzáciou teploty a tlaku vzduchu a s korekciou na salinitu.

Oxi340i - ako Oxi 330i, avšak s doplnkovým analógovým a digitálnym výstupom RS 232 a s možnosťou prevádzky na sieť. Vonkajšie riadenie pomocou software MultiLab® pilot.
Obj. číslo Typ Popis    
402 210 000 000 Oxi 315i samostatný prístroj, na batériovú prevádzku, bez pamäte dát,    
402 220 000 000 Oxi 330i samostatný prístroj, na batériovú prevádzku, s pamäťou dát,    
402 230 000 000 Oxi 340i samostatný prístroj, na batériový alebo voliteľne i sieťovú prevádzku, s pamäťou dát a so sériovým rozhraním RS 232, voliteľný doplnok (sieťový napájač) nie je v cene.    
Oxi SET WTW
402 210 001 700 Oxi 315i SET na batériovú prevádzku, bez pamäte dát, v kufríkovej súprave vrátane príslušenstva, s DurOx® 325-3    
402 220 001 100 Oxi 330i SET na batériovú prevádzku, s pamäťou dát, v kufríkovej súprave vrátane príslušenstva, s CellOx® 325    
402 230 001 100 Oxi 340i SET na batériovú alebo voliteľne i sieťovú prevádzku, s pamäťou dát a so sériovým rozhraním RS 232, v kufríkovej súprave vrátane príslušenstva a CellOx® 325, voliteľný doplnok (sieťový napájač) nie je v cene    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error