Vyhľadávanie

Ponuka

Aparatúra na stanovenie BSK WTW

Aparatúra na stanovenie BSK s meracím systémom „bez ortuti“ OxiTop WTW
OxiTop IS 6, IS 12 – kompletné súprav y pre meranie  6 alebo 12 meracích miest.
Meranie s OxiTop je založené na meraní podtlaku v uzavretom systéme. Mikroorganizmy, ktoré sa nachádzajú vo vzorke, spotrebovávajú kyslík a produkujú pritom CO2. Ten je absorbovaný NaOH. Vzniká tak podtlak, podľa ktorého sa môže odčítať priamo nameraná hodnota  v mg/l BSK. Násadou objemu vzorky sa reguluje množstvo disponibilného kyslíku, aby mohol prebehnúť úplný proces BSK. S rozdielnymi násadami objemu vzorky sa môže merať v rozsahu až do 4000 mg/l. OxiTop hlavy majú funkciu AutoTemp: pokiaľ je teplota vzorky príliš nízka, meranie je automaticky odložené (min o 1 hodinu), dokiaľ nie je dosiahnutá konštantná teploty. Automatické ukladanie 5 nameraných hodnôt (1 hodnota denne).
Obj. číslo Typ Popis    
396 711 208 210 OxiTop IS 6 set pre 6 meracích miest    
396 711 208 212 OxiTop IS 12-6 set pre 6 meracích miest k rozšíreniu na 12 miest    
396 711 208 211 OxiTop IS 12 set pre 12 meracích miest    
Dodávame i OxiTop s možnosťou infračerveného prenosu dát a OxiTop pre meranie pod tlakom 500- 1350 hPa (0 - 400,000 mg/l), ďalej Oxi prístroje pre kontinuálne meramie.


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error