Vyhľadávanie

Ponuka

Mineralizátor digitálny HACH

Mineralizátor CHSK digitálny DRB 200 HACH
Digitálny mineralizáčny termostat, ktorý umožňuje komfortnú a bezpečnú prácu pri mineralizácii nutrientov, kyanidov a kovov v odpadných a procesných vodách. Je vhodný pre univerzálne používanie klasických TNT vialiek HACH a nových 16 a 20 mm UniCellTM kyvetových testov. Je naprogramovaný na metódy HACH, voliteľné nastavenie teploty 37…165°C a času1 … 480min. Vyhriatie na 150°C za menej než 10 min.Okrem bežných ukazovateľov ako CHSK, fosfor a dusík je možné teraz novo využiť mineralizáčne kyvety a reagencie pre stanovenie TOC (celkový organický uhlík), kyanidov a tzv. Metal Preparation Set - pre rozklad kovov (Cu/Ni/Fe/Zn/Pb/Cd).

Obj. číslo Popis    
396 720 805 240 Digitálny mineralizátor DRB 200-1, 15 miest pre 16mm vialky    
396 720 805 230 Digitálny mineralizátor DRB 200-1, 9 miest pre 16mm vialky a 2 miesta pre 20mm vialky    
396 720 805 250 Digitálny mineralizátor DRB 200 -2 , 30miest  pre 16 mm vialky    
396 720 805 242 Digitálny mineralizátor DRB 200-2, 21 miest pre 16mm vialky a 4 miesta pre 20mm vialky    
396 720 829 910 Digitálny mineralizátor LT200, 1 blok 9 miest pre 13 mm kyvety a 2 miesta pre 20mm kyvety
   
396 720 829 921 Digitálny mineralizátor LT 200, 2 bloky, 21 miest pre 13mm kyvety a 4 miesta pre 20 mm kyvety v 2 oddelene teplotne regulovaných blokoch
   
396 720 829 923 Digitálny mineralizátor LT 200, 2 bloky, 30 miest pre 13mm kyvety    v 2 oddelene teplotne regulovaných blokoch    
396 720 829 951 Digitálny mineralizátor 2 bloky, 12 miest pre 13mm kyvety a 8 miest pre 20 mm kyvety  v 2 oddelene teplotne regulovaných blokoch    
Vyžiadajte si ceník skúmavkových testov.


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error