Vyhľadávanie

Ponuka

Spektrofotometer Genesys

Spektrofotometer GENESYS™Spektrofotometer GENESYS™ 10
Nová modelová rada kompaktných a split-beam spektrofotometrov pre rutinné aplikácie v oblasti analytiky vôd, anorganickej chémie, potravinárstva a životného prostredia. Sú vhodné aj na kontrolu kvality a "Life science" analýzy.
Spektrofotometer GENESYS™ 10 VIS
Jednolúčovy optický systém s wolfrámovou lampou pracujúci v rozsahu 325 - 1100 nm s jedným detektorom.
Spektrofotometer GENESYS™ 10 UV/VIS a GENESYS™10 UVscanning

split beam optický systém so xenónovou lampou pracujúci v rozsahu 190 - 1100 nm s duálnym detektorom. Zabudovaná programová výbava: Meranie Abs-%T-Konc s Std-Konc s faktorom; štandardná krivka; Abs pomer; Abs rozdiel; kinetika; mapovaci sken; 3-Point Net; meranie viacerých vlnových dĺžok; kontrola a validovanie systému. Genesis 10 UV scanning má naviac skenovanie v celom rozsahu s nastaviteľnou rýchlosťou (200 - 1000 nm/min) pri intervale 1, 2, 3 a 5 nm, paralelný výstup (na tlačiareň) vo formáte HP PCL, CELL Correction program pre úpravu optických inkonzistencií spôsobených kyvetami a Smart Start program pre rýchly výber predvolených metód zo základného menu.
Presnosť vlnových dĺžok:
+ -1,0 nm
Reprodukovateľnosť: + - 0,5 nm
Šírka pásma: 5 nm
Displej:
podsvietený LCD displej s rozlíšením 320 x 240 bodov
Fotometrický rozsah:
-0,1 ...3,0 A, 0,3...125%T, 0...9999C
Fotometrická presnosť: 0,5 % merania alebo 0,005 A
Zdroj energie: xénonová lampa (okrem modelu 10 VIS)
Monochromátor:
mriežka
Sériové rozhranie: RS 232
Rozmery/hmotnosť: 330 x 410 x 235 nm / 8,6 kg
Obj. číslo Typ Držiak Zabudovaná tlačiareň
Analógový výstup    
396 763 590 020 Genesys 10 VIS 1 miestny nie nie    
396 763 590 021 Genesys 10 VIS 1 miestny nie áno    
396 763 590 022 Genesys 10 VIS 1 miestny áno áno    
396 763 590 023 Genesys 10 VIS 1 miestny áno nie    
396 763 591 020 Genesys 10 VIS 6 miestny nie nie    
396 763 591 021 Genesys 10 VIS 6 miestny nie áno    
396 763 591 022 Genesys 10 VIS 6 miestny áno áno    
396 763 591 023 Genesys 10 VIS 6 miestny áno nie    
396 763 592 020 Genesys 10 UV/VIS 1 miestny nie nie    
396 763 592 021 Genesys 10 UV 1 miestny nie áno    
396 763 592 022 Genesys 10 UV 1 miestny áno áno    
396 763 592 023 Genesys 10 UV/VIS 1 miestny áno nie    
396 763 593 020 Genesys 10 UV/VIS 6 miestny nie nie    
396 763 593 021 Genesys 10 UV 6 miestny nie áno    
396 763 593 022 Genesys 10 UV 6 miestny áno áno    
396 763 593 023 Genesys 10 UV/VIS 6 miestny áno nie    
396 763 596 020 10 UV Scanning 1 miestny nie nie    
396 763 596 023 10 UV Scanning 1 miestny áno nie    
396 763 597 020 10 UV Scanning 6 miestny nie nie    
396 763 597 023 10 UV Scanning 6 miestny áno nie    
 
Príslušenstvo
Ku spektrofotometru GENESYS™

Obj. číslo Popis    
396 760 336 014 Držiak pre guľaté kyvety s max priemerom 25 mm a výškou 102 mm, CHSK reagenčné skúmavky, HACH skúmavky    
396 760 336 028 Držiak pre 1 kyvetu , 10 mm skúmavku (guľatú i hranatú)    
396 760 335 911 Držiak pre valcové kyvety dĺžky 10 – 50 mm s priemerom 22-25 mm    
396 760 335 912 Držiak pre hranaté kyvety s dĺžkou 10 – 50 mm, šírky 12.5    
396 760 335 975 Systém pre prietokové kyvety v rozsahu 325 – 1100 nm    
396 760 335 976 Systém pre prietokové kyvety v rozsahu 190 – 1100 nm    
396 760 336 012 Držiak pre valcové kyvety s dĺžkou 10 – 100 mm    
396 760 335 112 Držiak pre hranaté kyvety s dĺžkou 10 – 100 mm    
396 760 335 916 Platforma pre jednu kyvetu    
 
Spektrometer Genesys 6
Spectronic™ GENESYS™ 6 je split-beam UV-VIS skenovací spektrofotometer novej generácie s 1.8 nm spektrálnou šírkou a automatickým 6 pozicovým držiakom kyviet.
Prístroj je vybavený LCD displejom s bielým podsvietením, 1.44 Mb disketovou mechanikou na ukladanie nameraných údajov, paralelným a RS-232 sériovým rozhraním. Na výber je prístroj bez alebo so zabudovanou tlačiarňou.
So spektrálnou šírkou 1.8 nm je Spectronic GENESYS 6 schopný rozlíšiť jemné štruktúry v naskenovaných spektrách. Optický systém, vybavený xenonovou lampou, používá mechanismus so sínusovitým pohonom na získanie malých rozlíšení vlnových dĺžok pri rýchlosti otáčok do11,000 nm/min. Tým je možné skenovanie s rozlíšením 0.1 nm.

V prístroji sú zabudované programy:
Advanced Absorbance/Transmittance/Concentration, ktorý zabraňuje možnosti zadania vlnovej dĺžky, času spozdeniu merania, počet vzoriek, horné a dolné limity, štatistika a zadanie ID čísla vzorky.
Štandardná krivka pridáva parametre pre až 15 štandardov a 5 možností výpočtu krivky. Výsledná štandardná krivka je graficky znázornená na LCD displeji spoločne s parametrami i krivky.
Absorbance Ratio vypočítavá pomer s alebo bez použitia referenčnej vlnovej dĺžky.
Absorbance Difference s úpravou na referenčné vlnové dĺžky, vypočítava upravené meranie koncentrácie.
Kinetika zmeria závislosť absorbancie v čase v intervaloch už od 1 sekundy, zobrazí graficky danú závislosť a vypočíta rýchlosti reakcie. Po meraní je možné izolovať lineárne fáze a urobiť ich výpočty.
Full-Spectrum Scanning na prístroji GENESYS 6 je možné v rozsahu od 10 - 2000nm / minútu pri intervaloch vzorkovania od 0.1 do 5nm. Všetky modely identifikujú a vypočítavajú vrcholy a údolia (maxima a minima). Po meraní sú možné výpočty plôch podľa 3-point Net a Area- under-a-Curve metodik. 3-point Net výpočty sa vypočítavajú priamo.
Multiwavelength meria absorbanciu alebo transmitanciu až 31 zadaných vlnových dĺžok v priebehu jednej analýzy.
Performancie Validation testy zahrňujú kontrolu merania presnosti vlnových dĺžok, fotometrické presnosti, šumu a rozptýlenej energie. Diagnostikuje sa taktiež interná tlačiareň, RS232C rozhranie a analógové rozhranie.
Novinkou je program Cell Correction , použiteľný pre všetky programy používané pri meraniach. Jeho úlohou je automatická oprava optických inkonzistencií spôsobených až 6 kyvetami. Tieto úpravy je možné použiť až pre 31 vlnových dĺžok a pre jeden uložený sken.
Smart Start ~b program umožňuje rýchle spustenie predvolených metód priamo zo základného menu.
Obj. číslo Popis    
396 763 598 020 Genesys 6 bez zabudovanej tlačiarne    
396 763 598 023 Genesys 6 so zabudovanou tlačiarňou    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error