Vyhľadávanie

Ponuka

Viskozimeter guličkový Hoppler

Viskozimeter guličkový Höppler KF 3.2Guličkový viskozimeter s kalibrovanou guličkou. Meria sa pádová doba v sklenenom temperovanom valci, ktorý je odklonený o 10° od vertikálneho smeru. Umožňuje meranie dynamickej viskozity priehľadných kvapalín pri teplotách od -60°C do +150°C v rozsahu viskozity 0,6 až 7.104 mPa.s. Teplota sa meria klasickým skleneným teplomerom. Možnosť výberu zo šiestich guličiek umožňujúci široké rozmedzie merania viskozity.
Presnosť: 1 … 2 % podľa použitej gule
Množstvo vzorky: 40 ml
Rozmery (š x d x v): 205 x 185 x 315 mm
Hmotnosť: 2,9 kg
Súčasťou prístroja sú aj meracie guličky
Obj. číslo Typ Rozsah použitia (mPa-s)    
395 920 821 001 KF 3.2 0,6 až 7.10 4    
 
Viskozimeter guličkový Höppler KD 3.1Obdobný viskozimeter ako typ KF 3.2, avšak gulička je tu meranou  kvapalinou pretlačovaná tenkou oceľovou tyčou. Toto riešenie umožňuje ako použitie rôznej sily, tak aj možnosť presného odčítania polohy guličky aj v nepriehľadných kvapalinách. Viskozimeter je vhodný predovšetkým pre meranie viskozity pre Newtonovy kvapaliny. Umožňuje získať priebehovú krivku v závislosti na čase alebo konzistencii. Viskozimeter môže byť použitý v chemickom priemysle, vo výrobách spracuvávajúcich lepek, vo výrobniach olejov, v medicíne, v potravinárstve, kozmetike atď.
Pomocou vstavaného rozhrania RS232 je možné namerané výsledky vytlačiť na tlačiareň alebo preniesť do počítača k dalšiemu spracovávaniu. Umožňuje meranie dynamickej viskozity kvapalín pri teplotách od -30 °C do +120°C.
Presnosť merania: <1 ... 2%,podľa použitej gule
Objem meranej kvapaliny: 20 až 30 ml (v závislosti na meracej nádobe)
Rozmery (š x d x v): 400 x 250 x 370 mm
Váha: 8 kg
Cena prístroja zahrňa iba samotný prístroj, pre meranie je nutné ho dovybaviť guličkou a meracou nádobou.
Obj. číslo Typ Rozsah použitia (mPa.s)    
395 930 111 001 KD 3.1 1 až 2.109    
395 930 112 107 Sklenená meracia nádobka KZ 0,01 (1 ... 300 mPa.s)    
395 930 112 108 Sklenená meracia nádobka KZ 0,1 (6 ... 3 000 mPa.s)    
395 930 112 109 Sklenená meracia nádobka KZ 1 (60 ... 30 000 mPa.s)    
395 930 112 110 Sklenená meracia nádobka KZ 10 (600 ... 300 000 mPa.s)    
395 930 112 111 Sklenená meracia nádobka KZ 100 (6 000 ... 3 x 106 mPa.s)    
395 930 112 114 Oceľová tyč so sklenenou guličkou pr. 16 mm pre všetky sklenené meracie nádoby      
395 930 112 112 Oceľová meracia nádobka vrátane striekačkového filtra, merací rozsah: cca 1,8 x 104 ... 1 x 108 mPas      
395 930 112 115 Oceľová tyč s oceľovou guličkou pr. 12,7 mm pre všetky oceľové meracie nádoby      
395 930 112 116 Oceľová tyč s oceľovou guličkou pr. 8 mm pre všetky oceľové meracie nádoby      
395 930 112 130 Príslušenstvo pre určenie limitného toku      


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error