Vyhľadávanie

Ponuka

Testo 735-1

Testo 735-1

testo 735-1, 3-kanálový teplomer, TE typu K/T/J/S/Pt100, akustický alarm, pripojený pre max. 3 voliteľné bezdrôtové sondy, vrátane batérií a kalibračného protokolu

Robustný a kompaktný merací prístroj s jedným vstupom pre veľmi presnou sondou Pt100 a dvoma vstupmi pre rýchle termočlánkové sondy. Bezdrôtovo, tzn. s prenosom nameraných dát využitím rádiového signálu, je možné na prehľadnom displeji prístroja zobrazovať namerané hodnoty až troch ďalších teplotných sond. Tak môže merací prístroj zbierať dáta celkom 6 kanálov. U násuvnej, veľmi presnej, ponornej/vpichovacej sondy Pt100 je dosiahnutá systémová presnosť 0,05 °C s rozlíšením 0,001 °C. Merací systém sa preto ideálne hodí k použitiu ako pracovný etalón. Namerané dáta je možno u testo 735-1 dokumentovať cez infra-rozhranie na tlačiarni protokolov Testo. U cyklického tlačenia je naviac možný výstup nameraných dát napr. jeden krát za minútu

  • Systémová presnosť až 0,05 °C
  • Tlačiareň protokolov Testo pre dokumentácie nameraných dát na mieste
  • Cyklická tlač nameraných hodnôt, napr. jeden krát za minútu
  • Zobrazenie, ukladanie do pamäti a tlač delta T, min., max. a stredná hodnota
  • Akustický alarm pri prekročení hraničnej hodnoty
  • Trieda krytí IP65
  • Presnosť v celom meracom rozsahu vďaka kalibrácii systému
Skladovacia teplota -30 ... +70 °C
Prevádzková teplota -20 ... +50 °C
Typ batérie alkalické, mikrotužkové, typ AA
Životnosť batérie 200 h
Hmotnosť 428 g
Rozmery 220 x 74 x 46 mm
Materiál plášťa ABS/TPE/kov

Typ sondy Typ T (Cu-CuNi)
Merací rozsah -200 ... +400 °C
Presnosť ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% z nam.hodn.) (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy Pt100
Merací rozsah -200 ... +800 °C
Presnosť ±0.2 °C (-100 ... +199.9 °C)
±0.2% z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.05 °C
Typ sondy Typ K
Merací rozsah -200 ... +1370 °C
Presnosť ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% z nam.hodn.) (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy Typ J (FeCuNi)
Merací rozsah -200 ... +1000 °C
Presnosť ±0.3 °C (-60 ... +60 °C)
±(0.2 °C + 0.3% z nam.hodn.) (zbytok rozsahu)
Rozlišení 0.1 °C
Typ sondy Typ S (Pt10Rh Pt)
Merací rozsah 0 ... +1760 °C
Presnosť ±(1 °C + 0.1% z nam.hodn.)
Rozlíšenie 1 °C


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error