Vyhľadávanie

Ponuka


Naša spoločnosť Vám ponúka :


Cenovú ponuku si vyžiadajte na  E-mailovej adrese : marconi@marconi.sk

Sklo a porcelán
1. Sklo laboratórne
2. Sklo odmerné
3. Fľaše, skúmavky
4. Sklo pre filtráciu a lieviky
5. Prístroje
6. Sklo pre mikrobiológiu
7. Sklo pre zdravotníctvo
8. Polotovary (trubice, zábrusy, zátky …)
9. Sklo technické
10. Sklo ostatné
11. Výrobky z kremeňa
12. Laboratórny porcelán

Plasty a pomôcky
1. Plasty odmerné
2. Plasty laboratórne
3. Fľaše a nádoby
4. Skúmavky
5. Cryoware
6. Plasty jednorázové
7. Zátky a uzávery
8. Kovové pomôcky
9. Ostatné pomôcky
10. Odber vzoriek
11. Testovacie prúžky a kity

Filtrácia
1. Filtračné papiere pre kvalitatívnu analýzu
2. Filtračné papiere pre kvantitatívnu analýzu
3. Extrakčné patróny
4. Filtre zo sklenených mikrovlákien
5. Membránové filtre
6. Zariadenie pre vákuovú filtráciu
7. Zarisdenie pre tlakovú filtráciu
8. Nadstavce filtračné bezstriekačkové
9. Nadstavce filtračné striekačkové

Dávkovanie a titrácia
1. Striekačky plastové a sklenené
2. Balóniky pipetovacie
3. Nadstavce pipetovacie
4. Špičky pipetovacie
5. Pipety automatické
6. Pipety krokovacie
7. Dávkovače
8. Byrety digitálne
9. Titrátory

Teplomery, areometre a klimatické prístroje
1. Teplomery laboratórne
2. Teplomery so spínacími kontaktmi
3. Teplomery meteorologické
4. Teplomery technické
5. Teplomery lekárske a užitkové
6. Teplomery elektronické
7. Vlhkomery a barometre
8. Anemometre
9. Záznamníky teploty a vlhkosti
10. Areometre (hustomery)
11. Liehomery
12. Muštomery a cukromery
13. Areometre pre špeciálne použitie
14. Hustomery elektronické

Prístroje - príprava vzoriek
1. Prístroje na destiláciu vody
2. Zariadenia na prípravu čistej a ultračistej vody
3. Umyvačky - mycie a dezinfekčné automaty
4. Kúpele a čističky ultrazvukové
5. Vývevy a vákuové systémy
6.Čerpadlá kvapalinové
7. Mlyny a drtiče
8. Presievačky a sitá
9. Homogenizátory
10. Miešadlá hriadeľové
11. Miešadlá magnetické
12. Trepačky
13. Centrifugy
14. Pece
15. Systémy pre mikrovlnný rozklad
16. Dosky a hniezda výhrevné
17. Kúpele vodné a olejové
18. Termostaty závesné
19. Sušiarne
20. Inkubátory
21. Termostaty skriňové
22. Komory rastové a testovacie
23. Sterilizátory teplovzdušné a parné
24. Odparováky rotačné vakuové
25. Chladničky a mrazničky
26. Boxy hlbokomraziace
27. Výrobníky ľadu

Prístroje - meranie fyzikálnych veličín
1. Váhy laboratórne a priemyslové
2. pH metre
3. Ionometre
4. Konduktometre
5. Oximetre
6. Viacparametrové prístroje
7. Stanovenie BSK
8. Mineralizátory a termoreaktory
9. Kolorimetre
10. Fotometre
11. Spektofotometre
12. Turbidimetre - meranie zákalu
13. Refraktometre
14. Polarimetre
15. Počítadlá kolónií a luminometre
16. Analyzátory bodu vzplanutia
17. Meranie intenzity svetla a hluku
18. Merenie tlaku a prietoku plynu
19. Mikroskopy
20. Viskozimetre

 


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error