Vyhľadávanie

Ponuka

Testo 845

Testo 845

testo 845, infra-teplomer s označením meraného miesta laserovým krížom a prepínateľnou optikou na väčšiu vzdialenosť a na krátku vzdialenosť, vrátane počítačového softwaru s USB káblom pre prenos dát, hliníkového kufru, batérie a kalibračného protokolu

 Je možné presne merať povrchové teploty s veľmi malým priemerom na krátku a veľkú vzdialenosť. Umožňuje to prepínatelná optika pre meranie vzdialeného a blízkeho objektu. Vzdialené objekty sa merajú s optickým rozlíšením 75:1. Je možné tak presne merať povrchovú teplotu i z veľkej vzdialenosti k miestu merania. Pri vzdialenosti 1,2 metru k meranému objektu je priemer miesta merania iba 16 mm. Laserový kríž pritom merané miesto úplne presne označí. Pri meraniach na krátku vzdialenosť k meranému objektu je priemer meraného miesta len 1 mm pri vzdialenosti 70 mm! Meranú plochu označujú pritom dva laserové body.

 • Prepínatelná optika pre meranie vzdialeného poľa (75:1) a meranie na krátku vzdialenosť (1 mm, vzdialenosť 70 mm)
 • Zvlášť jasné označenie laserovým krížom pre vytvorenie skutočného miesta merania
 • Referenčná presnosť +/-0,75 °C so super rýchlou meracou technikou (skénovanie 100 ms)
 • Podsvietený displej (3-riadkový) so zobrazením °C, hodnoty Max./Min., hraničnej hodnoty pre alarm a stupne emisivity
 • Optický a akustický alarm pri prekročení hraničnej hodnoty
 • Vstup pre TE sondu pre určenie emisivity
 • Pamäť prístroja pre 90 protokolov meraní
 • PC-software pre archiváciu a dokumentáciu nameraných dát (súčasť dodávky)
 • Držiak na statív pre priame meranie (online) cez USB kábel (v rozsahu dodávky)
 • Dokumentácia nameraných dát na mieste tlačiarňou protokolov testo
 • Hliníkový kufor pre merací prístroj a príslušenstvo (v rozsahu dodávky)
Skladovacia teplota -40 ... +70 °C
Prevádzková teplota -20 ... +50 °C
Typ batérie 2 mikrotužkové batérie AA
Hmotnosť 465 g
Rozmery 155 x 58 x 195 mm
Materiál plášťa ABS

Typ sondy Typ K
Merací rozsah -35 ... +950 °C
Presnosť ±0.75 °C (-35 ... +75 °C)
±1% z nam.hodn. (+75.1 ... +950 °C)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy Infračervený
Merací rozsah -35 ... +950 °C
Presnosť ±2.5 °C (-35 ... -20.1 °C)
±1.5 °C (-20 ... +19.9 °C)
±0.75 °C (+20 ... +99.9 °C)
±0.75% z nam.hodn. (+100 ... +950 °C)
Rozlíšenie 0.1 °C


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error