Vyhľadávanie

Ponuka

kvalita čisté (č.) a pre analýzu (p.a.) P až Ž

P
Parafín tekutý, Čsl.4
Parafín tuhý 54-56°C, 58-60°C
Paraformaldehyd č.
Pentán p.a.
Pepsín 1:10000
Peroxid sodíka, p.a.
Peroxid vodíka, p.a.
Persíran amónny, p.a.
Persíran draselný, p.a.
Persíran sodný, p.a.
Persteril
Petroléter, p.a. 40-65°C
Petroléter, p.a. 50-70°C
Polyetylénglykol M.H. 200-600
Polyetylénglykol M.H. 1000-6000
1,2-propándiol 99%
zo-Propylalkohol, č.(2-propanol)
izo-Propylalkohol, p.a.(2-propanol)
n-Propylalkohol, p.a.(1-prop.)
Pyridín,p.a.
Pyrofosforečnan sodný, p.a.
Pyrogalol, p.a.
Pyrokatechol 99%
Pyrosiričitan draselný
Pyrosiričitan sodný, č.
Pyrosiričitan sodný, p.a.
R
Resorcín, č.
Rodanid amónny, p.a.
Rodanid draselný, p.a.
Roztok Clarkov
Roztok Giemsa-Romanovski
Roztok May-Grünwald
Roztok Turkov
Roztok Erlich-Urobilinogen
S
sacharinát sodný p.a.
Sacharóza, p.a.
Salicylan sodný, p.a.
Selén práškový 99,5%, 200mesh
Seleničitan sodný p.a.
Silikagél (zrn.0,035-0,070 mm, póry 6 nm) pre chrom.
Silikagél (zrn.0,2-0,06 mm, póry 6 nm) pre chrom.
Silikagél s ind.vlhkosti (zrnitosť 1-3 mm) ruž.
Silikónová vazelína
Silikónové oleje LUKOOIL M50,100,200,350
Síra prášková neolejová
Síran amónny, p.a.
Síran bárnatý, p.a.
Síran draselný, p.a.
Síran hlinito-amónny 2H2O, p.a.
Síran hlinito-dras.12H2O, p.a.
Síran hlinitý.18H2O, p.a.
Síran horečnatý.7H2O, č.
Síran horečnatý.7H2O, p.a.
Síran horečnatý bzv. č
Síran hydrazínia, p.a.
Síran chromito-draselný.12H2O, p.a.
Síran kademnatý, p.a.
Sír kobaltnatý.7H2O, p.a.
Sír.lítny.H2O,p.a.
Síran mangánatý.H2O, č.
Síran mangánatý.H2O, p.a.
Síran meďnatý.5H2O, č.
Sír meďnatý.5H2O, p.a.
Síran ortuťnatý, p.a.
Síran sodný.10H2O, p.a.
Síran sodný bezv., p.a.
Síran strieborný, p.a.
Síran vápenatý, p.a.zráž.2H2O
Síran zinočnatý.7H2O, p.a.
Sír.železito-amónny.12H2O, p.a.
Sír. železitý.H2O
Sír železnato-amónny.6H2O, p.a.
Síran železnatý.7H2O, p.a.
Siričitan sodný bezv., p.a.
Sírouhlík, p.a.
Sorban draselný 99%(obsah Pb max.10ppm)
Stearan sodný
Stearan vápenatý č.
Sulfanilamid 98%
Sulfid sodný, p.a.
Š
Škrob, p.a..
Šťavelan amónny.H2O, p.a
Šťaveľan draselný, p.a.
Šťavelan sodný, p.a.
T
Tanín ČL 2002
Tanín, p.a.
Tetraboritan sodný.10H2O, p.a.
Tetrahydrofurán, p.a.
Thymol, p.a.
Thymolftaleín ind.,
Tiomočovina, p.a.
Tiosíran sodný.5H2O, p.a.
Tiosíran sodný.5H2O, č.
Tiosíran sodný.bzv, č.
Tiron
o-Tolidín, p.a.
o-Tolidín dihydrochl., p.a.
Toluén, č.
Toluén, p.a.
Trietanolamín, č.
Trietanolamín hydrochlorid, p.a.
Trietanolamín p.a.
Tris-/hydroxymetyl/aminometán 99%
Trichlóretylén, p.a.
U
Uhličitan amónny, p.a.
Uhličitan bárnatý, p.a.
Uhličitan dras. bezv., p.a.
Uhličitan horečnatý zásaditý p.a.
Uhličitan lítny, p.a.
Uhličitan sodný bezv., p.a.
Uhličitan sodný.10H2O, p.a.
Uhličitan sodno-draselný, p.a.
Uhličitan vápenatý zrážaný, p.a.
V
Vanilín, p.a.
Vínan antimonyito-draselný . 0,5H2O, p.a.
Vínan sodno-draselný.4H2O, p.a.
W
Wolfrám granulovaný
Wolframan sodný, p.a.
X
Xylén, č.
Xylén, p.a.
Xylénová oranž ind.
Z
Zinok granulovaný, p.a.
Zinok prášk., p.a.
Ž
Želatína, p.a.
Železo práškové redukované


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error