Vyhľadávanie

Ponuka

Titrátor Schott TitroLine

Titrátor TitroLine easyIdeálny titrátor pre dennú rutinu. Vyznačuje sa kombináciou motorickej byrety a pH/mV-metru s 10-ti predprogramovanými metódami pre rôzne aplikácie. Záleží len na Vašom výbere ako chcete titrovať: s automatickým vyhľadaním koncového bodu, s titráciou do nastaveného koncového bodu alebo manuálnou titráciou s "myšou". Príklady titrácií: obsah solí v potravinách, celkové kyseliny vo víne a v nápojoch, stanovenie dusíka podľa Kjeldahla, stupeň kyslosti, kyselinová kapacita, chloridy v pitnej vode, jodometrické titrácie, všeobecné titrácie kyselín a zásad, všeobecné redoxné titrácie.

Technické parametre:
Rozsah (pH): 0,00 až 14,00;
Rozsah (mV): - 1400 až + 1400;
Rozsah (°C): - 30 až + 115 (Pt 1000);
Zobrazenie objemu: 00,00 do 999,9 ml; Rozlíšenie: 0,01 ml
Valec: 20 ml, sklo Duran® s ochranou pred UV žiarením
Presnosť dávkovania: systematická odchýlka 0,1%, náhodná odchýlka 0,05% podľa  EN ISO 8655-6
Kalibrácia: dvojbodová, výber z 8 predprogramovaných pufrov podľa DIN 19266 a NBS
Merací vstup (elektróda): pH/mV elektróda s konektorom podľa normy DIN 19 262 alebo konektor BNC a referenčná elektróda (konektor 1 x 4 mm)
Merací vstup (Pt 1000): pripojenie snímača teploty odporového teplomera Pt 1000(prípojné konektory 2 x 4 mm);
Rozhranie: RS 232 C na sériové pripojenie tlačiarne alebo počítača
Rozmery: 135 x 310 x 205 mm (š x v x h)
Hmotnosť: 2.4 kg

Obj. číslo Názov    
396 285 212 597 TitroLine easy Modul 1 - bez elektródy:20 ml dávkovacia jednotka, titračná špička TZ 3650, statív TZ 3665, držiak elektródy/ titračnej špičky TZ 3660, magnetické miešdlo TM 96    
396 285 212 848 TitroLine easy Modul 2 - pre pH titrácie: ako Modul 1, naviac vybavený pH elektródou BlueLine 12 pH a súpravou pufrovacích roztokov    
396 285 212 864 TitroLine easy Modul 3 - pre halogenidové titrácie: ako Modul 1, naviac vybavený Ag elektródou    
Karl Fischer titrátor TitroLine KFKompaktní titrátor na rýchle a presné volumetrické stanovenie vody. Jednoduchá obsluha pomocou veľkého displeja a dialógového ovládania. Externá klávesnica uľahčuje zadávanie alfanumerických hodnôt jednotlivých vzoriek a hmotností. Pridávanie rozpúšťadla a odsávanie stitrovaného roztoku stlačením tlačítka. Titrátor obsahuje predprogramované metodiky s parametrami pre: titráciu vzoriek, titráciu vody, titráciu kvapalného štandardu, titráciu natriumtartarátdihydrátu, slepý pokus a slepý pokus rozpúšťadla. Prístroj je plne prispôsobiteľný požiadavkám užívateľa - všetky parametre titračného postupu je možné programovať, vrátane dokumentácie podľa GLP/SLP.

Technické parametre:
Objem valca: 20 ml, sklo DURAN®;
Rozlíšenie byrety: 8000 krokov, 2,5 µl/krok;
Elektróda: dvojitá Pt elektróda, výstupné napätie 100 mV(konektor 2 x 4 mm)
Presnosť dávkovania: systematická odchýlka 0,1%,náhodná odchýlka 0,05% podľa EN ISO 8655-6;
Rozsah dodávky: TitroLine KF, titračný stojan TM KF s pumpou, titračná banka TZ1770, TZ 1106 dvojitá platinová elektróda, štartovacia súprava (6 striekačiek s kanylami, molekulové sito a 3 ampulky s vodnými štandardmi). Súčasťou dodávky je aj aplikačná publikácia.

Obj. číslo Názov    
396 285 212 248 TitroLine KF, komplet    
396 285 212 753 Mini PC klávesnice TZ 2825    
396 285 221 088 Adaptér pre fľaše s uzáverom S40, TZ 2008    
396 285 216 858 Adaptér pre TM KF odpadovou a rozpúšťadlovú  fľašu s uzáverom S 40    
396 285 214 721 Sušiaca nádoba pre stanovenie vody podľa KF, TZ 1052    
396 285 218 107 Sada doplnkov pre TZ1052 sušiacu nádobu    
Kompaktný titrátor TitroLine alpha plusNový kompaktný titrátor - robustný, flexibilný, univerzálny. Od jednoduchých titrácií na koncový bod, ako napr. stanovenie celkovej kyseliny vo víne až po zložité titrácie v nevodnom prostredí, napr. TAN/TBN. Samozrejmosťou sú aj argentometrické-, redox-, komplexometrické-, pH-stat aplikácie (stanovenie enzymovej aktivity) "dead-stop" titrácie (stanovenie vody podľa Karla Fischera) alebo iné bi-amperometrické stanovenie.

Príklady použitia:
Analýza vody a životného prostredia: chloridy v pitnej vode a odpadových vodách, tvrdosť(Ca, Mg), hodnoty pH, alkalita, COD.

Potravinárstvo: obsah soli (NaCl) v potravinách, peroxidové, jódové a kyselinové číslo v tukoch a olejoch, vápnik v mliečnych výrobkoch, vitamín C, alfa kyseliny.

Galvanika: stanovenie Cu, Zn, Ni a Al, kyselina boritá a chloridy v niklových kúpeľoch, alkálie v odmasťovacích kúpeľoch.

Petrochemia: TAN/TBN, Br index, stanovenie vody podľa Karla Fischera.

Farmácia: stanovenie obsahu farmaceutických produktov s kyselinou perchlórovou v čistej kyseline octovej, chloridy, stanovenie vody.

Všeobecná chémia a chémia plastov: titrácia silných kyselín a alkalických roztokov, epoxidové číslo, izokyanáty, kyselinové číslo, hydroxylové číslo, koncové amino skupiny, karboxylové koncové skupiny.

Titrátor má vymeniteľné dávkovacie/titračné jednotky (1, 5, 10, 20 nebo 50 ml) pre všetky dôležité titrácie. Jednoduchá obsluha vďaka cca 100 integrovaným metódam zahrňujúcich vzorce a štatistiku, zadávanie parametrov pomocou dialógových okien. Užívateľ má k dispozícií ďalších 50 voľných metodík, ktoré si môže upraviť podľa vlastných potrieb. Dokumentáciu je možné vytlačiť na bežne dostupných tlačiarňach. Metódy možno volne programovať alebo prenášať z PC (internetová databáza) do titrátora. Všetky dôležité titračné parametre sú adaptovateľné.

Technické  parametre:
Byretové/dávkovacie jednotky: 1, 5, 10, 20 alebo 50 ml
Presnosť (odchýlka): +/- 0,1% (vztiahnutá ku 100% objemu)
Reprodukovateľnosť: 0,05%
Displej: Matrix LCD (69 x 69 mm) so spodným podsvietením
Rozhranie: 2 x RS 232 C na pripojenie PC/ďalšieho titrátora a tlačiarne/meniča vzoriek TW alpha/analytických váh
Pripojenie miešača: pre magnetický miešač TM 125 alebo lopatkový miešač TM 128
Pripojenie klávesnice: vstup PS2, klávesnica TZ 2825 prostredníctvom adaptéru
Pripojenie tlačiarne: rozhraní Centronics pro Epson a HP kompatibilná tlačiareň
Napájanie: 230 V/50-60 Hz
Merací vstup A: pH/mV elektródový vstup, konektor DIN alebo BNC;
Merací vstup B: pH/mV elektródový vstup, konektor DIN nebo BNC, galvanicky separovaný
Merací vstup KF/µA: Karl Fischer ("dead-stop"), pripojenie pre dvojitú platinovú elektródu (konektory 2x4 mm) s nastaviteľným polarizačným napätím
Merací vstup Pt 1000: pripojenie teplotného senzora odporového teplomera Pt1000 (konektory 2 x 4 mm)

Obj. číslo Názov    
396 285 216 952 TitroLine alpha plus: základná jednotka TitroLine alpha plus, bez výmennej dávkovacej jednotky, statív s držiakom, duálny držiak elektród, PC klávesnice    
396 285 212 934 Titroline alpha plus s 5 ml dávkovacou  jednotkou    
396 285 216 944 Titroline alpha plus s 10 ml dávkovacou jednotkou    
396 285 216 977 Titroline alpha plus s 20 ml dávkovacou jednotkou    
396 285 212 983 Titroline alpha plus s 50 ml dávkovacou jednotkou    
Titroline alpha KF plus pre titrácie podľa Karl Fischera

                                  
                                           
V dodávke je základná jednotka TitroLine alpha KF plus, výmenná dávkovacia hlavica 5/10 ml, hnedá fľaša na titračné činidlo, adaptér na fľaše GL 45, titračná špička, titrační stojan TMKF so zásobnou a odpadovou fľašou, dvojitá mikro Pt elektróda TZ 1106, titračná nádoba TZ 1770
           
Obj. číslo Názov    
396 285 212 991 Titroline alpha KF 05 plus s 5 ml dávkovacou hlavicou    
396 285 213 109 Titroline alpha KF 10 plus s 10 ml dávkovacou hlavicou    
Príslušenstvo pre Titroline alpha plusObj. číslo Názov    
396 285 221 717 Titrisoft 2.5 program pre Titroline alpha plus, i pre starší model Titroline alpha    
396 281 007 852 PC klávesnice TZ 2835 pre Titroline alpha plus    
396 285 211 013 Magnetické miešadlo TM 135. Titračná svorka so stojanovou tyčou pre miešadlo    
396 285 216 611 Stojan pre KF titrácie s pumpou a miešadlom včítane zásobnej a odpadovej fľaše    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error