Vyhľadávanie

Ponuka

Východiskové primárne látky a ďaľšie použité materiály

Primárne látky sú predovšetkým kovy vysokej a overenej čistoty (obsah min.99,99%) a tiež zlúčeniny stálej a definovanej stechiometrie a overeného obsahu nečistôt [1]. Subdodávatelia východiskových primárnych látok sú dôsledne vyberaní podľa pravidiel uvedených v ISO Guide 34 [2], t.j. hlavne na základe dôsledne zavedeného a certifikovaného systému kvality. Každá z východiskových látok musí mať úplnú potrebnú dokumentáciu (atest), v ktorej sú uvedené potrebné informácie - obsah certifikovanej zložky a všetky relevantné údaje týkajúce sa pôvodu a postupu spracovania východiskovej primárnej látky a identifikácie a kvantifikácie konkrétnych nečistôt. Údaje obsiahnuté v dokumentoch dodávaných výrobcami východiskových primárnych látok sú preverované v laboratóriu výrobcu CRM a v ďaľších zmluvných akreditovaných laboratóriách (stopové kovové nečistoty spektroskopickými metódami ako sú ICP-AES, ICP-MS, AAS; obsah hlavnej zložky primárnymi metódami gravimetrickými alebo odmernými), tak ako stanovuje ISO Guide 34 (previerka uskutočnená výrobcom CRM z dôvodu zvýšenia vierohodnosti informácií poskytovaných subdodávateľmi).
Pri príprave CRM sa ďalej používajú podvarovo destilované minerálne kyseliny (vlastnej výroby) a ďaľšie ultračisté chemikálie (amoniak, peroxid vodíka) a demineralizovaná voda s vodivosťou < 0,5 µS/cm. Obsah nečistôt v týchto ultračistých chemikáliách je pravidelne monitorovaný a pohybuje sa rádovo v jednotkách či desiatkach µg/l, a je teda vzhľadom na koncentráciu pripravovaných kalibračných roztokov pre všetky certifikované zložky zanedbateľný.


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error