Vyhľadávanie

Ponuka

Certifikácia, certifikovaé hodnoty a ich hranice tolerancie

Hodnoty CRM sú certifikované na základe postupu prípravy podľa ISO Guide 35 [3] - Váženie a meranie objemu. Vychádza sa z obsahu certifikovanej zložky deklarovanej dodávateľom primárnej látky, experimentálne overenej výrobcom CRM. Certifikovaná hodnota je vyjadrená v g/l (m/v) a platí pre teplotu 20,0 ± 0,1°C.

Rozsah tolerancie certifikovanej hodnoty je stanovený v súlade s metodikami ISO a EURACHEM [4,5]. Jej hodnota je obvykle 0,2%. Vychádza z čiastkových štandardných tolerancií jednotlivých krokov prípravy kalibračného roztoku (váženie východiskovej primárnej látky, odmerné operácie) a expertného odhadu čiastkovej štandardnej tolerancie obsahu certifikovanej zložky vo východiskovej primárnej látky ( dominantná zložka tolerancie). Výsledná rozšírená kombinovaná tolerancia s faktorom rozšírenia K = 2 je uvedená ako obojstranný polointerval jednou platnou číslicou.

Certifikované hodnoty, tolerancie a doby expirácie sú uvedené v Identifikačných listoch


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error