Vyhľadávanie

Ponuka

Teplomer - vlhkomer Greisinger

Teplomer - vlhkomer Greisinger, digitálnyRýchle meranie vzdušnej vlhkosti a teploty napr. v miestnostiach s výpočtovou technikou, múzeach, kanceláriách obytných miestnostiach,  skladoch,  skleníkoch,  výrobných halách,  v chladiarenskej,  klimatizačnej technike a pod.

Rozsah teplôt: -20°C … +70°C(GFTH 95), -25°C … +70°C (GFTH 200).
Rozlíšenie teploty: ±0,1°C.
Rozsah rel. vlhk.: 10 … 95%(GFTH 95), 0,0 až 100,0% (GFTH 200).
Rozlíšenie rel. vlhk.: ±0,1%. Rosný bod: - -40 … +70°C.
Prevádzková teplota: 0 až +50°C(GFTH 95), -10 až +70°C (GFTH 200).
Presnosť: ±2% lineárita, ±1% hysterezia iba  v rozsahu 30 až 80 %, ±1 digit ±1,5% linear., ±1,5% hyster.iba  v rozsahu 11 až 90 %.
Batérie: 9 V, životnosť 8 700 h.
Snímač teploty: molybdén 1000 (Pt1000).
Snímač vlhkosti: kapacitný polymerový tenkovŕstvy senzor

Obj. číslo Typ Popis Rýchlosť reakcie T90    
396 134 000 095 GFTH 95   15 sec    
396 134 000 200 GFTH 200   10 sec    
Príslušenstvo:
396 134 000 252 GKK 252 Kufor s penovou vložkou (235x185x48mm)      

Teplomer - vlhkomer - rýchlosť prúdenia Greisinger, digitálnySamostatný displej pre vlhkosť a teplotu, kompaktná sonda pre meranie vlhkosti a teploty (snímače je možné zameňovať bez nutnosti novej kalibráce), pamäť pre minimálne a maximálne hodnoty, funkcie HOLD, sériové rozhranie, prevádzka z batérie a sieťového zdroja.
- Pripojenie pre sondu na meranie rýchlosti prúdenia.
- Výpočet rosného bodu, odstupu rosných bodov a entalpie.
- Prídavný NiCr-Ni konektor pre meranie povrchovej teploty.

Merací rozsah vlhkosti: 0,0 … 100,0% r.v.
Merací rozsah priestorová teplota: -40,0 … +120,0°C (podľa typu snímača TFS).
Merací rozsah povrchovej teploty: -80,0 … +250,0°C
Rychlosť prúdenia: podľa snímača STS
Prevádzková teplota: 0+50°C.

Snímače: pre vlhkosť/teplotu alebo prúdenie zámenné bez nutnosti novej kalibrácie. Meracia elektronika a pamäť pre dáta senzoru (merací rozsah, kalibrácie, atď.) sú integrované do vlastného snímača.
Pamäť medzných hodnôt: najvyššie a najnižšie hodnoty všetkých meraných veličín sa ukladajú do pamäte.
Funkcie HOLD: skutočná hodnota na displeji sa uloží do pamäte po stisknutí tlačítka.
Výpočet rosného bodu: výpočet sa robí na základe aktuálnej  vlhkosti a teploty vzduchu.
Typy záznamu (typ 3350):
ručne: 99 dátových sád (vyvolanie dát cez klávesnicu alebo rozhranie)
cyklicky: 16. 2000 dátových sád (vyvolanie dát iba cez rozhranie)
nastavenie cyklu: 1 s...1h, štart a stop záznamu sa prevádza cez klávesnicu alebo cez rozhranie,
 pre načítanie dát PC je určený komfortný software GSOFT 3050

Obj. číslo Typ Popis    
396 134 003 330 GMH 3330 Teplomer - vlhkomer - rýchlosť prúdenia, bez sond
   
396 134 003 350 GMH 3350 Teplomer - vlhkomer - rýchlosť prúdenia, bez sond, so záznamom
   
396 134 000 102 TFS 0100E Snímač tepl. (-40+120°C) a vlhkosti (0…100% r.v., využiteľný rozsah: 11 ... 90% )
 
Snímače rýchlosti prúdenia vody a vzduchu:
396 134 000 005 STS 005 Snímač prúdenia vody s výmennou hlavicou, (0,05 … 5 m/s)    
396 134 000 020 STS 020 Snímač prúdenia vzduchu s výmenou hlavicou, (0,55 … 20 m/s)    
naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error