Vyhľadávanie

Ponuka

Zariadenie demineralizačné Diwa

Zariadenie demineralizačné DIWA, pre prípravu čistej vody


 
Je určené pre prípravu čistej demineralizovanej vody s kvalitou rovnakou, alebo lepšou, než z destilačného prístroja. Stavebnicovo združuje kolónu filtračnú, absorpčnú s aktívnym uhlím, reverzné osmózy a voliteľne ionomeničové dočistenie. Zariadenia má samostatné meranie tlaku vo filtračnej časti a )ďalej  meranie vodivosti na výstupe. Mikrobiálnu čistotu vody, napr. pre potreby lekární,je možné zaručiť okrem pravidelnej sanitácie i zariadením špeciálneho mikrobiálneho filtra na výstupe (príplatok). Prednosťou týchto zariadení je v porovnaní s klasickými destilačnými prístrojmi predovšetkým veľmi malá spotreba vody, cca 3 až 4 litre vody na 1 liter čistej vody a takmer nulová spotreba el.energie - len pre prevádzku vstavaného konduktometra.
Všetky typy je možné dodať v prevedení na stenu alebo so stojankom. V mieste  inštalácie musí byť zdroj tlakovej pitnej vody ukončený ventilom s vonkajším závitom G 3/4", odpad pre vypúšťanie koncentrátu a el. zásuvka 230 V. Pracovný tlak: 0,3…1 MPa. V prípade nízkeho tlaku vstupnej vody je možné zaradiť pred zariadenie za príplatok čerpadlo.

DIWA r pozostáva z dvoch modulov /filtrácie a aktívnym uhlím/ a reverznej osmózy. Hodnota vodivosti výstupnej (upravenej) vody je cca 8-20 µS/cm, závisí na vodivosti vstupnej vody, odsolenie je cca 95 až 98 % Poloautomatické zariadenie, ktoré zaisťuje uzavretie solenoidového ventila na prívode vody, pokiaľ prekročí vodivosť výstupnej vody určitú nastavenú hranicu, napr. 15 µS/cm (túto hodnotu je možné nastaviť u výrobcu na prianie) a ďalej prekročenie prípadnej hladiny vody v zásobníku. Použitie: akumulátory.

DIWA rc ako "r" + naviac aj čerpadlo pre posilenie tlaku vstupnej vody. Použitie: demineralizovaná voda z 98%.

DIWA ri ako r + naviac ionomeničové dočistenie. Kvalita produktu je lepšia než 1 µS/cm. Použitie: lekárne, laboratóriá.

DIWA ric rovnaké ako rc + naviac ionomeničové dočistenie, kvalita produktu je lepšia než 1 µS/cm.

Pokiaľ nie je vyčerpaná kapacita ionomeničovej kolóny, potom hodnota vodivosti upravenej výstupnej vody pre typy "ri, ric" neprevyšuje 1 µS/cm - tieto zariadenia majú certifikát štátnej skúšobne a sú schopné splniť ustanovenia podľa ČL platné pre vodu akosti Aqua purificata (pre lekárne sú najvhodnejšie typy "ros" a "rosa"). V prípade zistenia vyšších hodnôt vodivosti je potrebné vymeniť vypotrebovanú kolónu za náhradnú, ktorá je súčasťou príslušenstva.
Vypotrebovaná kolóna sa zasiela na regeneráciu výrobcovi.

Obj. číslo Typ Výkon (l/h) Rozmery d x š x v (mm) Hmotnosť(kg)    
395 580 035 001 DIWA 3 r 3 370 x 220 x 385 11    
395 580 035 002 DIWA 3 rc 3 370 x 220 x 385 13    
395 580 035 003 DIWA 3 ri 3 370 x 220 x 385 11    
395 580 035 004 DIWA 3 ric 3 370 x 220 x 385 13    
395 580 035 005 DIWA 3 ri-z *) 3 470 x 220 x 385 13    
395 580 035 006 DIWA 3 ric-z *) 3 470 x 220 x 385 15    
395 580 035 011 DIWA 5 r 5 370 x 220 x 385 11    
395 580 035 012 DIWA 5 rc 5 370 x 220 x 385 13    
395 580 035 013 DIWA 5 ri 5 370 x 220 x 385 11    
395 580 035 014 DIWA 5 ric 5 370 x 220 x 385 13    
395 580 035 015 DIWA 5 ri-z 5 470 x 220 x 385 13    
395 580 035 016 DIWA 5 ric-z *) 5 470 x 220 x 385 15    
395 580 035 021 DIWA 10 r 10 370 x 220 x 385 11    
395 580 035 022 DIWA 10 rc 10 370 x 220 x 385 13    
395 580 035 023 DIWA 10 ri 10 370 x 220 x 385 11    
395 580 035 024 DIWA 10 ric 10 370 x 220 x 385 13    
395 580 035 025 DIWA 10 ric-z *) 10 470 x 220 x 385 15    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error