Vyhľadávanie

Ponuka

Výveva membránová Lavat

Výveva membránová, LAVAT
Vhodná k získavaniu podtlaku alebo ako dopravné čerpadlo pre neagresívne a nevýbušné plyny bez mechanických nečistôt a všade tam, kde je treba vylúčiť riziko znečistenia olejovými parami.

Komory je možné spojiť sériovo (zvýšenie vákua) alebo paralelne (zvýšenie čerpacej rýchlosti na dvojnásobok) - okrem VM 30 S12. Je možné je využiť ako dve samostatné jednotky okrem VM 30S12. Chemická odolnosť je limitovaná použitím membrány z nitrilkaučuku. Pohon je zaistený jednofázovými asynchronnymi motormi - okrem typu VM 30 S 12,ktorého pohon je zaistený 12V jednosmerným elektromotorkom.

Obj. číslo Typ Rýchlosť čerpania (l/min) Medzný tlak (kPa) Počet komôr    
396 220 000 120 VM 20D 20 < 2*) 2    
396 220 000 121 VM 20Q 20 0,4 4    
396 220 000 130 VM 30S12 30 20 1    
396 220 000 140 VM 40D 40 < 4*) 2    
*) pri sériovom zapojení


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error