Vyhľadávanie

Ponuka

Váhy analytické Ohaus

Váha analytická Adventurer, OHAUSVáženie (16 jednotiek), počítanie kusov, obojsmerné rozhraní RS232, závesné váženie, ochranný kryt proti prúdeniu vzduchu prístupný z 3 strán, indikácie zaťaženie váhy, ergonomický vyvažovací systém. Voliteľné vybavenie: ochranný kryt proti prachu, zariadenie proti odcudzeniu.

Externe kalibrácie.
Obj. číslo Model Vážiaca doska (mm) Rozlíšenie (g) Váživosť (g)    
396 480 010 385 AR 0640 priemer 90
0,0001 65    
396 480 010 386 AR 2140 priemer 90
0,0001 210    

Váha analytická Adventurer Pro, OHAUSVáženie (16 jednotiek), počítanie kusov, závesné váženie. Obojstranné rozhranie RS 232, 2 riadkový vysoko kontrastný displej, GLP/GMP výstup, ochranný kryt proti prúdeniu vzduchu, možnosť využitia vlastných hmotnostných jednotiek, programovateľné úsporné automatické vypinanie. Napájanie zo siete.
Voliteľné vybavenie: druhé rozhranie RS 232, ochranný kryt proti prachu, zariadenie pre zabezpečenie proti odcudzeniu.

externá kalibrácia
Obj. číslo Model Vážiaca doska (mm) Rozlíšenie (g) Váživosť(g)    
396 480 103 738
AV 114
priemer 90 0,0001 110    
396 480 103 780
AV 264
priemer 90 0,0001 260    
interná kalibrácia
396 480 103 739
  AV114C priemer 90
0,0001 110      
396 480 103 781
AV264C priemer 90 0,0001 260      
interná kalibrácia - overiteľné (I.trieda - cena vrátane prvotného overenia)
396 480 103 740
AV114CM priemer 90 0,0001 110    
396 480 103 782
AV114CM priemer 90 0,0001 260    

Váha analytická, Explorer Pro, OHAUSVáženie (17 jednotiek), závesné vážení, počítanie kusov, vážení zvierat, kontrolne váženie, percentuálne vážení, sprievodca plnením, netto/brutto funkcie táry, 2 obojsmerne rozhranie RS232, voliteľné úrovne stability a filtrov, GLP/GMP, dátum a čas, zámok váhy, modely s rozlíšením 1 mg dodávaný s ochranným krytom proti prúdeniu vzduchu, ergonomický vyvažovací systém s vodováhou zabudovanou v prednej časti váhy. Voliteľné vybavení: oddeliteľný displej, sada pre meranie hustoty, sada pre upgrade displeja Voyager, zariadenie proti odcudzeniu, prídavný displej.

Externá kalibrácia.
Obj. číslo Model Vážiaca doska (mm) Rozlíšenie (g) Váživosť(g)    
396 480 108 901 EP 64 priemer 90 0,0001 62    
396 480 108 905 EP 114 priemer 90 0,0001 110    
396 480 108 909 EP 214 priemer 90 0,0001 210    
396 480 108 913 EP 214D priemer 90 0,0001*/0,001 100*/210    
* nastaviteľné jemné rozlíšenie
interná kalibrácia
396 480 108 900 EP 64C priemer 90 0,0001 62    
396 480 108 904 EP 114C priemer 90 0,0001 110    
396 480 108 908 EP 214C priemer 90 0,0001 210    
396 480 108 912 EP 214DC priemer 90 0,0001*/0,001 100*/210    
* nastaviteľné jemné rozlíšenie
interná kalibrácia - overiteľné (I.trieda - cena vrátane prvotného overenia)
396 480 108 903 EP 64CM priemer 90 0,0001 62      
396 480 108 907 EP 114CM priemer 90 0,0001 110      
396 480 108 911 EP 214CM prieměr 90 0,0001 210      
396 480 108 915 EP 214DCM priemer 90 0,0001*/0,001 100*/210      
* nastaviteľné jemné rozlišenie

Váha OHAUS analytická, Voyager ProVáženie (16 jednotiek), počítanie kusov, rozdielové váženie, štatistika, receptúrne váženie, plnenie, váženie zvierat, percentuálne váženie, kontrolne váženie, stanovenie hustoty, GLP/GMP, dátum a čas, obojsmerné rozhranie RS232, voliteľné úrovne stability a filtrov, závesné váženie, modely s rozlišením 1 mg dodávaný s ochranným krytom proti prúdeniu vzduchu, indikácie zaťaženia váhy, kalibrácia pipet, štatistické aplikácie na bázi SQC, brutto-netto funkcia táry a možnosť využitia vlastných hmotnostných jednotiek. Knihovna aplikácia obsahuje zoznam uložitelných nastavení, ktoré je možné vyvolať behom obsluhy váhy.
Voliteľné vybavenie: oddeliteľný displej, prídavný displej, sada pre meranie hustoty, zariadenie proti odcudzeniu, ochranný kryt proti prachu.

 Interná kalibrácia.
Obj. číslo Model Vážiaca doska (mm) Rozlíšenie (g) Váživosť(g)    
396 480 108 800 VP 64C priemer 90 0,0001 62    
396 480 108 804 VP 114C priemer 90 0,0001 110    
396 480 108 808 VP 214C priemer 90 0,0001 210    
396 480 108 812 VP 214DC priemer 90 0,0001*/0,001 100*/210    
* nastaviteľné jemné rozlíšenie
ciachuschopná s internou kalibráciou
396 480 108 803 VP 64CM priemer 90 0,0001 62      
396 480 108 807 VP 114CM priemer 90 0,0001 110      
396 480 108 811 VP 214CM priemer 90 0,0001 210      
396 480 108 815 VP 214DCM priemer 90 0,0001*/0,001 100*/210      
* nastaviteľné jemné rozlíšenie

Váha analytická Pioneer, Ohaus
Váženie (19jednotiek), počítanie kusov s automatickým prepočítavaním, háčik pre zavesné váženie, obojstranné rozhranie RS 232, možnosť využitia vlastných hmotnostných jednotiek, rozoberateľný protiprievanový kryt pre ľahké čistenie. Napájanie iba zo siete.
Voliteľné vybavenie:poistka proti odcudzeniu, sada stanovenia hustoty pre váhy s dielikom 0,001g, 2. displej (podsvietený)
externá kalibrácia
Obj.číslo Model Vážiaca doska (mm)
Skutočný dielik (g)
Overiteľný dielik(g) Váživosť(g)    
396 480 251 550
PA64 priemer 90 0,0001   65    
396 480 251 551
 PA114 priemer 90 0,0001   110    
396 480 251 552
PA214 priemer 90 0,0001   210    
interná kalibrácia
396 480 251 556
PA64C priemer 90 0,0001 65      
396 480 251 557
PA114C priemer 90 0,0001 110      
396 480 251 558
PA214C prieměr 90 0,0001 210      
interná kalibrácia - overiteľné (I.trieda - cena vrátane prvotného overenia)
396 480 251 559
PA64CM priemer 90 0,0001 0,001 62      
396 480 251 560
PA114CM priemer 90 0,0001 0,001 110      
396 480 251 561
PA214CM priemer 90 0,0001 0,001 210      

Váha analytická Discovery, OHAUSNajvyšší výkon v rade výrobkov Ohaus. Opakovateľnosť a linearita je 2x vyššia než u väčšine výrobkov v rovnakej triede. Jednoduchosť obsluhy vďaka softwaru SmartText, ktorý pomocou textových hlášok prevádzkujú užívatelia nastavením váhy a jednotlivými aplikaciami.
Precízna automatická interná kalibrácia - funkcia Autocal zaisťuje za pomoci 2 interných kalibračných závaží maximálnu presnosť každého váženia.
Váženie (12 jednotiek), počítanie kusov s automatickým prepočítavaním , dynamické váženie, kontrolné váženie, percentuálne váženie, stanovenie hustoty vstavané do softwaru váhy, stanovenie hustoty/specifické hmotnosti vážením na integrovanom háčku alebo pomocou sady pre stanovenie hustoty, GLP data, času a dátumu, totalizacia, kalibrácia pipiet, štatistiky, programovateľné filtre vonkajšieho prostredia, brutto/netto/tara, indikátor úrovne zaťaženia, kryt proti prúdeniu vzduchu. Voliteľné vybavenie: poistka proti odcudzeniu, sada pre stanovenie hustoty, ochranný kryt displeja, kryt pre skladovanie celej váhy
interná kalibrácia
Obj.číslo Model Vážiaca doska (mm)
Skutočný dielik (g)
Overiteľný dielik (g) Váživosť (g)
   
396 480 104 136
DV114C priemer 90 0,0001   110    
396 480 104 137
 DV214C priemer 90 0,0001   210    
396 480 104 318
DV314C priemer 90 0,0001   81/210    
396 480 104 139 DV215C priemer 90 0,00001/0,0001        
interná kalibrácia - overiteľné (I.trieda - cena vrátane prvotného overenia)
396 480 104 140
DV114CM priemer 90 0,0001 0,001 62      
396 480 104 141
DV214CM priemer 90 0,0001 0,001 110      
396 480 104 142
DV314CM prieměr 90 0,0001 0,001 210      
396 480 104 143
DV215CDM priemer 90 0,00001*/0,0001 0,001 81/210      
* nastavitelné jemné rozlišenínaspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error