Vyhľadávanie

Ponuka

Termoreaktok WTW

Termoreaktor WTW


V každom WTW termoreaktore sú uložené najdôležitejšie teploty a doby rozkladu.K dispozícii je 5 jednoduchých voliteľných programov.Termoreaktory CR 3200 a CR 4200 naviac ponúkajú možnosť vedľa už 5 pevných uložiť taktiež 8 vlastných programov. Otvory termobloku sú určené pre kyvety s vonkajším priemerom 16 mm.

Bezpečnostné opatrenia
Všetky termoreaktory zaujmú optimálnym prístupom tepla medzi výhrevným blokom a kyvetami a taktiež najvyššou mierou bezpečnosti. Zabudovaný bezpečnostný poklop chráni pred rozstrieknutím chemikálií pri prípadnom prasknutí skúmavky. Dotyku s hornou plochou vyhrievaného bloku zamedzuje ochranná doska.Všetky prístroje disponujú odpovedajúcimi časovými funkciami. Dosiahutie reakčnej teploty je u všetkých termoreaktorov zobrazené na displeji.

CR 2200
Reaktor pre CHSK a iné termické rozklady. Vhodný pre vloženie 12 reakčných kyviet. Kto robí bežné práce v analytike vody s malým počtom vzoriek, je úplne spokojný s prístrojom CR 2200: 12 vzoriek môže byť rozložených 5 programami pri 100, 120 a 148 °C.

CR 3200
Univerzálny reaktor pre CHSK a iné termické rozklady. Vhodný pre vloženie 24 reakčných kyviet. CR 3200 dovoľuje naviac 8 vlastných programov s voľnou voľbou teploty pre 2 x 12 vzoriek.

CR 4200
Univerzálny reaktor pre CHSK a iné termické rozklady. Vhodný pre vloženie 2 x 12 reakčných kyviet. Dve samostatne riadené vyhrievacie bloky. Pre toho, kto musí súčasne riešiť niekoľko analýz, je CR 4200 správnou voľbou. Vo dvoch oddelene riadených termoblokoch, každý pre 12 kyviet, sa môžu súčasne robiť napr. rozklady pre CHSK (148 °C) a pre celkový dusík (120 °C).K dispozícii je tu taktiež 8 vlastných programov.

Zaistenie kvality:
Zaistenie kvality v oblasti prevádzkovania analytiky získava postupne na význame. U modelov CR3200 a CR 4200 je k dispozícii ako skúšobný prostriedok tepelné čidlo. Toto tepelné čidlo sa vloží miesto jednej kyvety do termobloku a cez rozhranie sa buď na tlačiarni, alebo PC, zaznamenáva nastavená a skutočná teplota po dobu rozkladu. Funkčnosť prístroja je možné nie len sledovať, ale i dokumentovať.

Obj. číslo Typ Popis    
396 711 015 211 1P21-1 CR2200    
396 711 015 221 1P22-1 CR3200    
396 711 015 231 1P23-1 CR4200    
Príslušenstvo:
396 711 250 100 TFK CR externé tepelné čidlo pre CR 3200 a CR 4200    
396 711 250 101 AK CR/P pripojovací kábel na tlačiareň pre CR 3200 a CR 4200    
396 711 250 102 AK CR/PC PC-pripojovací kábel pre CR 3200 a CR 4200    


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error