Vyhľadávanie

Ponuka

Fotometer WTW

Fotometer WTW pre analýzu vody

PhotoLab S6 - rutinný prístroj pre reakčné kyvetové testy, pre analýzu odpadových vôd, jednoduchá obsluha, robustný, GLP-konformný, taktiež v akumulátorovej variante (fotometer s optickými filtrami). S týmto fotometrom je možné merať s komfortnými rýchlo testami. Stačí len odklopiť viečko fotometra, vložiť kódovanú kyvetu so spracovanou vzorkou a odčítať výsledok. Funkcia AutoSelect zvolí sama všetky nutné nastavenia pre meranie. Viečko prístroja okrem protiprachovej ochrany slúži tiež ako vypínač prístroja s kontrolnou funkciou (po odklopení sa automaticky preskúša optický systém). S 4 funkčnými tlačítkami sa môžu robiť opakované merania rovnakých parametrov. Veľký a prehľadný grafický displej zobrazuje hodnotu a pokyny pre obsluhu. Do pamäte je možné uložiť až 500 nameraných dát vrátane informácií AQA a potom ich vytlačiť na tlačiarni.

PhotoLab S12 - rutinný prístroj pre všetky ponúkané sady testov, jednoduchá obsluha, robustný, GLP-konformný, taktiež v akumulátorovej variante (fotometer s optickými filtrami). K dispozícii je 12 vlnových dĺžok a na základe techniky referenčného lúča fotometer dovoľuje vedľa testov taktiež meranie kinetiky s vynikajúcou stabilitou. Pomocou numerickej klávesnice je možné pridať k naprogramovaným metódam až 50 vlastných metód a číselným identifikátorom označovať merané vzorky. Vlastnú metódu je možné tiež  zadať pohodlne z PC pomocou programového vybavenia „Multi/ACHAT II" cez pripojovací kábel.

PhotoLab Spektral - rutinný prístroj pre všetky ponúkané sady testov a pre meranie DIN, snímaných spektier, precízny, komfortný na obsluhu, GLP-konformný, (fotometer s array fotodiodovou technikou).

alt

Obj. číslo Typ Popis    
396 711 250 013 PhotoLab S6 sieťová verzia 230V    
396 711 250 022 PhotoLab S6 – A akumulátorová verzia 230 V    
396 711 250 024 PhotoLab S12 sieťová verzia 230V    
396 711 250 026 PhotoLab S12 – A akumulátorová verzia 230 V    
396 711 250 028 PhotoLab Spektral 230 V sieťové trafo so sieťovými adaptérmi    

Fotometer vreckový pHotoFlex a pHotoFlex Turb, WTWVreckový fotometer pHotoFlex sa uplatní hlavne pri komplexných kontrolách čistoty životného prostredia a přrisledovaní procesov na striedajúcich sa miestach. Použité LED lampy a filtre pre 6 vlnových dĺžok sú energeticky úsporné a poskytujú presné výsledky meraní. Zabudovaná pH funkcia dovoľuje merať pH v rozmedzí hodnôt 0…16 pH s automatickým rozpoznaním pufrov (TEC/NIST) pri 3 bodovej kalibrácii a s automatickou teplotnou kompenzáciou v rozsahu meraní -5…+100°C. Ako voliteľné príslušenstvo sa ponúka celá rada elektród, pričom do terénu je možné doporučiť bezúdržbovú SenTix® 41 a do laboratórii precíznu SenTix® 81.
pHotoFlex Turb disponuje naviac infračerveným zdrojom svetla (IR) pre nefelometrické meranie zákalu (90°), ktoré odpovedá požiadavkom podľa DIN20027/ISO7027. Ako voliteľné príslušenstvo sa tiež ponúka laboratórna stanica LabStation, ktorá z prenosného prístroja učiní úsporné laboratórne (stolné) riešenie. Súčasťou stanice je i software LSdata, s jeho pomocou sa môžu dáta exportovať do PC k ďalšiemu spracovániu v súladu s GLP. LabStation slúži tiež ako nabíjačka pre sadu dobíjacích batérií, ktoré sú spoločne so sieťovým adaptérom súčasťou dodávky.

Vlnové dĺžky: 436, 517, 557, 594, 610, 690 + 860 (iba pHotoFlex Turb) 
Presnosť:   <2nm presnosť vlnových dĺžok (±0,005 reprodukovat. absorbáncia) 
pH:   0...16 pH 
Presnosť:   ±0,01 pH
Zákal:   0...1100 NTU/FNU (iba pHotoFlex Turb)
Presnosť: 
±0,01 NTU/FNU alebo ±2% z mer. hodnoty 
Vlastné metódy:   100
Časovače analýz:  
Dátová pamäť:   1000 meraní 
Rozhranie: 
RS 232, USB cez adaptér (voliteľné príslušenstvo) 
Napájanie:   4 x AA batérie (3000 meraní), voliteľne dobíjacie batérie 

 Obj.číslo Typ
 Popis    
 396 711 251 100
pHotoFlex
Fotometer vreckový s meraním pH – samostatný prístroj
   
 396 711 251 110
pHotoFlex  Turb
Fotometer vreckový s meraním pH a zákalu – samostatný prístroj
   
 396 711 251 200
pHotoFlex  /SET
pH/fotometer vreckový v kufríku so stolnou vložkou pre prístroj, statív a kyvety, pH-elektróda SenTix 41 a príslušenstvo: 1xpipeta KP/VAR 5000 s pipetovacími špičkami (do 5 ml), prázdne kyvety 1 x 28 mm a 1 x 16 mm, utierka, statív, roztoky pufrov STP4, STP7, 50 ml 3M KCl, MB50, šroubovák, PC kábel AK/540 B.
   
 396 711 251 210
pHotoFlex  Turb/SET
pH/fotometer vreckový s vstavaným zákalometrom v kufríku so stolnou vložkou pre prístroj, statív a kyvety, pH-elektroda SenTix 41 a príslušenstvo: 1xpipeta KP/VAR 5000 s pipetovacími špičkami (do 5 ml), prázdné kyvety 1x28mm a 1x16mm, utierka, statív, roztoky pufrov STP4, STP7, 50 ml 3M KCl, MB50, šroubovák, PC kábel AK/540 B, KalKit pre kalibráciu meraní zákalu.
   
 396 711 251 300
 RB Flex/430
Akumulátor a sieťový napájač pre Turb 430 IR/T
   
396 711 251 301  LS Flex/430
Laboratórna stanica pre Turb 430 IR/T k vyhodnoteniu dát a k prenosu dát na PC, akumulátor a sieťový napájač, prípojka pre čitačku čiarového kódu
   


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error