Vyhľadávanie

Ponuka

Testo 327-2

Testo 327-2analyzátor splodín vrátane akumulátorov a kalibračného protokolu, pre meranie O2, CO, hPa a °C


Skladovacia teplota -20 ... +50 °C
Prevádzková teplota -5 ... +45 °C
Životnosť batérie > 10 h
Hmotnosť cca 500 g
Rozmery 216 x 68 x 47 mm

Typ sondy Typ K
Merací rozsah -40 ... +600 °C
Presnosť ±0,5 °C (0.0 ... +99.9 °C)
±0,5 % z nam.hodn. (100 ... +600 °C)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy Diferenčný tlak
Merací rozsah ±200 hPa
Presnosť ±0.5 hPa (0.0 ... 50.0 hPa)
±1% z nam.hodn. (50.1 ... 100.0 hPa)
±1.5% z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 hPa (Option Feinst-Delta P 0.01 hPa)
Typ sondy Meranie ťahu
Merací rozsah ±40 hPa
Presnosť ±0.02 hPa (-0.50 ... +0.60 hPa)
±0.03 hPa (+0.61 ... +3.00 hPa)
±1.5% z nam.hodn. (+3.01 ... +40 hPa)
Typ sondy Meranie komínovej straty
Merací rozsah 0 ... 99.9%
Rozlíšenie 0.1 %
Typ sondy Elektrochemické meranie CO
Merací rozsah 0 ... 4000 ppm
Presnosť ±20 ppm (0 ... 400 ppm)
±5% z nam.hodn. (401 ... 1000 ppm)
±10% z nam.hodn. (1001 ... 4000 ppm)
Rozlíšenie 1 ppm
Typ sondy Elektrochemické meranie O2
Merací rozsah 0 ... 21 Vol. %
Presnosť ±0.2 Vol. %
Rozlíšenie 0.1 Vol. %
Typ sondy Meranie účinnosti (Eta)
Merací rozsah 0 ... 120%
Rozlíšenie 0.1%
Typ sondy Meranie CO2
Merací rozsah 0 ... CO2 max
Presnosť ±0.2 Vol. %
Odozva t90 cca 40 s


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error