Vyhľadávanie

Ponuka

Testo 335

TESTO 335



Analyzátor splodín vrátane akumulátora a kalibračného protokolu, vybavený senzorom O2

testo 335 je analyzátor splodín novej generácie, ktorý  špeciálne vyhovuje požiadavkám priemyslového použitia. Ako pre prevádzkovateľov priemyslových výhrevných zariadení ako procesné zariadenie a elektrárne, pre servisnej technike výrobcov horiakov/kotlov, tak aj pre stacionárne motory - testo 335 je použiteľné u kontroly emisii univerzálne. Sú možné krátke merania do 2 hodín.
Displej Grafický displej 160 x 240 pixelov
Skladovacia teplota -20 ... +50 °C
Prevádzková teplota -5 ... +50 °C
Hmotnosť 600 g
Rozmery 270 x 90 x 65 mm
Materiál plášťa TPE PC

Typ sondy Typ K
Merací rozsah -40 ... +1200 °C
Presnosť ±0.5 °C (0 ... +99 °C)
±0.5 % z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 °C
Typ sondy Diferenčný tlak
Merací rozsah -200 ... 200 hPa
Presnosť ±0.5 hPa (-49.9 ... 49.9 hPa)
±1.5 % z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 hPa
Typ sondy Meranie ťahu
Merací rozsah -40 ... +40 hPa
Presnosť ±0.03 hPa (-2.99 ... +2.99 hPa)
±1.5 % z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Typ sondy NO
Merací rozsah 0 ... 300 ppm
Presnosť ±2 ppm (0 ... 39.9 ppm)
±5% z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Odozva t90 <30 s
Typ sondy Meranie komínovej straty
Merací rozsah 0 ... 99.9 %
Rozlíšenie 0.1 %
Typ sondy Elektrochemické meranie CO
Merací rozsah 0 ... 10000 ppm
Presnosť ±10 ppm o. ±10% z nam.hodn. (0 ... 200 ppm)
±20 ppm o. ±5% z nam.hodn. (201 ... 2000 ppm)
±10% z nam.hodn. (2001 ... 10000 ppm)
Rozlíšenie 1 ppm
Typ sondy Elektrochemické meranie CO2
Merací rozsah 0 ... CO2 max.
Presnosť ±0.2 Vol. %
Rozlíšenie 0.1 Vol. %
Typ sondy Elektrochemické meranie NO
Merací rozsah 0 ... 3000 ppm
Presnosť ±5 ppm (0 ... 99 ppm)
±5% z nam.hodn. (100 ... 1999 ppm)
±10% z nam.hodn. (2000 ... 3000 ppm)
Rozlíšenie 1 ppm
Typ sondy Elektrochemické meranie NO2
Merací rozsah 0 ... 500 ppm
Presnosť ±10 ppm (0 ... 199 ppm)
±5% z nam.hodn. (zbytek rozsahu)
Rozlíšenie 0.1 ppm
Typ sondy Elektrochemické meranie SO2
Merací rozsah 0 ... 5000 ppm
Presnosť ±10 ppm (0 ... 99 ppm)
±10% z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 1 ppm
Typ sondy Elektrochemické meranie O2
Merací rozsah 0 ... 25 Vol. %
Presnosť ±0.2 Vol. %
Rozlíšenie 0.01 Vol. %
Typ sondy Meranie účinnosti (Eta)
Merací rozsah 0 ... 120 %
Rozlíšenie 0.1 %
Typ sondy Sonda absolutného tlaku
Merací rozsah 600 ... +1150 hPa
Presnosť ±10 hPa
Rozlíšenie 1 hPa
Typ sondy Typ R (Pt13RH Pt)
Merací rozsah 0 ... +1600 °C
Presnosť ±1 °C (0 ... +199 °C)
±0.5 % z nam.hodn. (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 1 °C


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error