Vyhľadávanie

Ponuka

Testo 400

Testo 400

testo 400, multifunkčný merací prístroj, vrátane pamäti pre až 500 000 nameraných hodnôt, modul RLT (meranie objemového prietoku s výpočtom chyby), batérie, lithiový článok a kalibračný protokol

testo 400 je multifunkčný merací prístroj s mnohými funkciami, ktoré zjednodušujú odbornú a profesionálnu prácu v priemysle i remesle. Prístroj testo 400 je vybavený  všetkými funkciami prístroja testo 950, napr. vysoká presnosť 0,1°C (rozlíšenie 1/100), možnosť kalibrácie sond - vlhkomer/tlakomer testo 650, napr. kompletným Mollierovým diagramom. - Pomocou prístroja testo 400 je možné prevádzať všetky druhy meraní prúdení (termickými sondami, vrtuľkovými sondami i Pitotovou trubicou). Meranie v kanálu, na výústke alebo na sánie. Výpočet objemového prietoku na sánie klimatizačných a vetracích zariadení podľa VDI 2079, 2080 (budúci EN 12599) je komfortný a veľmi ľahký na obsluhu. V prístroji testo 400 sú integrované všetky bežné metódy výpočtu strednej hodnoty.- Pre meranie prúdenia v miestnosti v rámci kontroly pohody prostredia podľa ČSN EN 27726, ISO 7726 je k dispozícii sonda pre meranie pohody prostredia.- Kontrola kvality vzduchu v miestnosti príp. výmena vzduchu pomocou sondy CO2 (viz. DIN VDI 1946).- Kontrola vetrania podzemných garáží pomocou sondy CO.-Kontrola prevodníkov  vstupom mV-/mA.- Dlhodobý záznam nameraných dát spolu s dátumom, časom a miestom merania. Možnosť budúceho rozšírenia Pomocou Update je možné rozšíriť - merací prístroj vás navádza behom merania objemového prietoku a dopočitáva napr. hĺbku zastrčenej sondy, počet bodov merania ...- priame dopočítanie neistoty meraní- priama tlač normovaného protokolu- pamäť na cca. 500 000 hodnôt (na prianie)- ...

 • Modul RLT pre posúdenie merania priamo na mieste s integrovaným výpočtom neistoty merania
 • Prehľadný grafický displej
 • 3 volne osaditelné funčné tlačítka
 • Uloženie a tlač jedným stisnutím tlačítka
 • Konektor pre pripojenie napájanie/rýchlo nabíjanie akumulátora
 • Nasadzovacia tlačiareň
 • Tlač nameraných hodnôt na mieste
 • Dátova komunikácia s PC
 • Čítačka čiarového kódu
 • Ľahká obsluha pomocou kurzoru
 • 2 volne osaditelné konektory pre pripojenie
 • široké palety sond:
 • meranie prúdenia (m/s,m3/h...) napr. pomocou vrtuľkovej sondy, termockej sondy, Pitotové trubice, plus ďalších 15 sond pre každé použitie.
 • Meranie vlhkosti/tlaku (%rF, g/kg, hPa...) napr. pomocou minimodulu, sondy pre meranie tlakového rosného bodu, sondy pre meranie klima v miestnosti, tlakové sondy, plus ďalších 15 sond pre každé použitie.
 • Meranie teploty (°C) napr. pomocou potravinárskej vpichopvacej sondy, trubkovej sondy, povrchovej sondy, ponornej sondy, plus ďalších 200 sond pre každé použitie
 • Meranie CO, CO2, ot/min, mV/mA
Pamäť 500.000
  4-riadkový LCD
Skladovacia teplota -25 ... +60 °C
Prevádzková teplota 0 ... +50 °C
Typ batérie 1,5 V AA
Životnosť batérie 18 h
Hmotnosť 500 g
Materiál plášťa ABS


Typ sondy NTC
Merací rozsah -40 ... +150 °C
Presnosť ±0.2 °C (-10 ... +50 °C)
±±0.4 °C (-40 ... -10.1 °C)
±±0.4 °C (+50.1 ... +150 °C)
Rozlíšenie 0.1 °C (-40 ... +150 °C)
Typ sondy Pt100
Merací rozsah -200 ... +800 °C
Presnosť ±0.1 °C (-49.9 ... +99.9 °C)
±(0.1 °C + 0.1% z nam.hodn.) (zbytok rozsahu)
Rozlíšenie 0.01 °C (-99.9 ... +300 °C)
0.1 °C (-200 ... -100 °C)
0.1 °C (+300.1 ... +800 °C)
Typ sondy Typ K
Merací rozsah -200 ... +1370 °C
Presnosť ±(0.3 °C + 0.1% z nam.hodn.)
Rozlíšenie 0.1 °C (-200 ... +1370 °C)
Typ sondy CO
Merací rozsah 0 ... +500 ppm CO
Presnosť ±5% z nam.hodn. (0 ... +500 ppm CO)
Typ sondy CO2
Merací rozsah 0 ... +1 Vol. % CO2
0 ... +10000 ppm CO2
Typ sondy Diferenčný tlak
Merací rozsah 0 ... +2000 hPa
Presnosť ±0.1% z nam.hodn.
Rozlíšenie 0.01 hPa (+100... 0 hPa)
Typ sondy
Merací rozsah 0 ... +10 V
Presnosť ±0.01 V (0 ... +10 V)
Rozlíšenie 0.01 V (0 ... +10 V)
Typ sondy Otáčky
Presnosť ±1 digit
Rozlíšenie 1 ot/min.
Typ sondy Kapacitný vlhkostný senzor
Merací rozsah 0 ...+100 % rv
Rozlíšenie 0.1 % rv (0 ... +100 % rv)
Typ sondy Typ J (FeCuNi)
Merací rozsah -200 ... +1000 °C
Presnosť ±0.4 °C (-150 ... +150 °C)
±1 °C (-200 ... -150.1 °C)
±1 °C (+150.1 ... +1000 °C)
Rozlíšenie 0.1 °C (-200 ... +1000 °C)
Typ sondy Typ S (Pt10Rh Pt)
Merací rozsah 0 ... +1760 °C
Presnosť ±1 °C (0 ... +1760 °C)
Rozlíšenie 1 °C (0 ... +1760 °C)
Typ sondy Aktivita vody (aW)
Merací rozsah 0 ... +1 aW
Typ sondy Termo
Merací rozsah 0 ... +20 m/s
Presnosť ±0.01 m/s (0 ... +1.99 m/s)
±0.02 m/s (+2 ... +4.9 m/s)
±0.04 m/s (+5 ...+20 m/s)
Rozlíšenie 0.01 m/s (0 ... +20 m/s)
Typ sondy Vrtulka
Merací rozsah 0 ... +60 m/s


naspäť

Novinky

Created by WebSlužby.sk
Connection error